Voorlichtingsbijeenkomsten ministeriële regeling plankosten exploitatieplan

9 februari 2017

Op 1 april a.s. zal de ministeriële regeling plankosten in werking treden. Deze regeling stelt een maximum aan de plankosten die gemeenten via een exploitatieplan mogen verhalen. Wilt u meer van de regeling weten of leren werken met het Excel rekenmodel dat bij de regeling hoort? Meldt u dan aan voor één van de vier voorlichtingsbijeenkomsten die het ministerie van I&M in samenwerking met de VNG en de VvG organiseert.


Medewerkers gebiedsontwikkeling en grondzaken kennen de regeling van het kostenverhaal van de Wet en het Besluit ruimtelijke ordening. Veel gemeenten werken ook al een paar jaar met de testversie van plankostenscan. Dat is het rekenmodel dat indertijd samen met het ontwerp van de ministeriële regeling plankosten een consultatieronde heeft doorlopen. De reacties op die consultatieronde zijn aanleiding geweest om de ontwerpregeling en de testversie van het rekenmodel op een aantal punten aan te passen. U kunt zich daarover laten informeren tijdens vier voorlichtingsbijeenkomsten die het ministerie van I&M in samenwerking met de VNG en de VvG zal organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u uitleg over bijzonderheden van de regeling, zoals de toepassing bij kleine exploitatieplannen. Ook zal het rekenmodel worden doorgenomen.

 

De bijeenkomsten vinden plaats op:

- donderdagmiddag 6 april: Gemeentehuis Amersfoort

- donderdagmiddag 13 april: De Rotterdam (Gemeente Rotterdam)

- donderdagmiddag 8 juni: Gemeentehuis Eindhoven

- donderdagmiddag 15 juni: Gemeentehuis Zwolle

 

De bijeenkomsten zijn van 13.30 uur tot 16.30 uur. U kunt zich voor de bijeenkomst in uw regio opgeven door een E-mailbericht te sturen aan Tis van Helden Solleveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Haar E-mailadres is Tis.van.helden@minienm.nl. U ontvangt van haar per E-mail een bevestiging van deelname. Een week voor de bijeenkomst stuurt zij u het programma, een routebeschrijving en de deelnemerslijst. Er is per bijeenkomst plaats voor 25 deelnemers. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij overtekening zullen in september enkele extra voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd.