Stimuleringsregeling woningbouw blijkt hard nodig

20 augustus 2009

 

Het vlottrekken van door de economische crisis gestrande woningbouw: dat is het doel van de stimuleringsregeling woningbouw. In eerste instantie is € 100 miljoen beschikbaar gesteld. Gemeenten hebben echter in totaal voor € 220 miljoen op de regeling ingetekend.
Gezien de korte indieningtermijn is het aantal aanvragen opvallend. Dit toont aan dat het een heel praktische regeling is, maar ook hoe belangrijk het stimuleringsbudget is. Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) besluit medio augustus welke woningbouwprojecten uit de eerste tranche in aanmerking komen voor een rijksbijdrage (bij het uitkomen van dit blad zal naar alle waarschijnlijk bekend zijn welke projecten zijn uitgekozen).
Belangrijke voorwaarde bij de toekenning van de rijksbijdrage is dat het stilvallen van een woningbouwproject - koopwoningen en huurwoningen boven de liberalisatiegrens - direct verband houdt met de economische crisis. Bovendien moeten ook andere partijen bereid zijn om over de brug komen, bijvoorbeeld door koperssubsidies te verstrekken. Voorwaarde voor de rijkssubsidie is verder dat de bouwvergunning voor 25 maart 2009 moet zijn aangevraagd en dat het bouwproject voor 1 januari 2010 start. Is dit laatste niet het geval, dan vordert de minister het geld alsnog terug.

Nieuwe kansen
De tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 is onderdeel van het pakket crisismaatregelen uit het aanvullend beleidsakkoord van 25 maart 2009. Voor woningbouwprojecten is maximaal 395 miljoen euro gereserveerd. Na deze eerste tranche van 100 miljoen euro volgen later nog twee tranches waar gemeenten aanvragen voor kunnen indienen. De voorwaarden stelt de minister na overleg met de gemeenten vast. De VvG dringt aan op het soepel toepassen van de voorwaarden in de komende tranches. Meer informatie over de stimuleringsregeling is te vinden op de website van VROM.

Judith Wicherson