Actueel

Verslag VVG-bijeenkomst regio Noord-Holland ‘De eindgebruiker centraal’

26 september 2012 - Op 18 september jl. kwam de Vereniging van Grondbedrijven regio Noord-Holland bij elkaar in het IJburg College te Amsterdam voor het middagsymposium met als titel ‘De eindgebruiker centraal’. De opkomst was goed. Er waren circa 30... Meer

Uitnodiging Intervisiebijeenkomst Gemeenten 10 oktober 2012

13 september 2012 - De VVG krijgt meerdere vragen binnen vanuit grondbedrijven dat er behoefte is aan overleg over hoe grondbedrijven om moeten gaan met de crisis en de bezuinigingen die daaruit voortvloeien, maar ook hoe verder te ontwikkelen in toekomst. Daarbij... Meer

Uitnodiging Regiobijeenkomsten

22 augustus 2012 - Vanaf heden kunt u zich aanmelden voor de VVG regiobijeenkomsten van Gelderland op 27 september 2012 en Noord-Holland op 18 september 2012. Bij de VVG Regio Gelderland kunt u kennis maken met een praktijkvoorbeeld van regionale samenwerking... Meer

Verslag Voorjaarscongres VVG 2012

14 juni 2012 - Verslag - Foto's - Presentaties - Overige publicaties en links VERSLAG Het voorjaarscongres vond plaats op woensdag 13 juni 2012 in Amersfoort. De gemeente Amersfoort was deze dag uw gastgemeente waarbij de mogelijkheid werd geboden om kennis te... Meer

Oproep nieuw lid kascontrolecommissie VVG

9 mei 2012 - Ieder jaar zijn er twee leden van de kascontrolecommissie nodig om de financiele administratie van de VVG te beoordelen. De balans voor het jaar 2011 is klaar, maar moet nog door de kascontrolecommissie gecontroleerd worden alvorens deze in de... Meer

Aanmelding voorjaarscongres 13 juni 2012 staat open!

5 april 2012 - Vanaf heden kunt u zich aanmelden voor het congres 'De mogelijkheden van het nu: kansen en tussentijdse oplossingen!' op 13 juni  a.s te Amersfoort. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: Hoe staat het ervoor met de... Meer

Data VVG congressen 2012 bekend

21 maart 2012 - Het voorjaarscongres van de VVG zal plaatsvinden op woensdag 13 juni 2012 in de Veerensmederij te Amersfoort. Aanmelding voor dit congres zal vanaf begin april mogelijk zijn. Het programma zal volgende week bekend worden gemaakt en op deze website... Meer

Verzoek om deelname onderzoek Bovenplanse Kosten en Bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling

19 maart 2012 - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties zijn een onderzoek gestart naar de mate waarop gemeenten bijdragen aan bovenplanse kosten en bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen vragen en ontvangen van... Meer

Geslaagd najaarscongres 2011!

18 november 2011 - We mogen terugkijken op een geslaagd congres op 16 november 2011.  Met een volle zaal en vol programma is vanuit verschillende perspectieven de gebiedsontwikkeling in de toekomst belicht. De presentaties van het najaarscongres kunt u... Meer

Aankondiging Najaarscongres VVG 16 november 2011

28 september 2011 - Het najaarscongres van de VVG zal plaatsvinden op woensdag 16 november in de Reehorst te Ede. Tijdens het congres zal worden ingegaan op de toekomst van gebiedsontwikkeling en wat dat voor u betekent. Het programma zal vanaf begin oktober op onze... Meer