Actueel

Voorjaarscongres 24 april 2013

14 februari 2013 - Bij de gemeente MaastrichtDitmaal vindt het congres in het uiterste zuiden van het land plaats, in de mooie stad Maastricht. De gemeente Maastricht is deze dag uw gastgemeente en u krijgt de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende... Meer

Laatste kans aanmelding benchmark grondbedrijfstaken 2013!

10 februari 2013 - Binnenkort start de benchmark 2013 en wordt de vierde ronde van de Benchmark Grondbedrijfstaken gehouden. Deze benchmark zal het boekjaar 2012 onder de loep nemen. Een interessant jaar om te onderzoeken, omdat de gevolgen van de economische... Meer

Oproep nieuw lid kascontrolecommissie VVG

10 februari 2013 - Ieder jaar zijn er twee leden van de kascontrolecommissie nodig om de financiele administratie van de VVG te beoordelen. De balans voor het jaar 2012 is klaar, maar moet nog door de kascontrolecommissie gecontroleerd worden alvorens deze in de... Meer

Laat het plan los!

19 november 2012 - De omgekeerde keten, de spontane stad, en lichte regieVvg Najaarscongres 2012 ‘Het landschap van gebiedsontwikkeling in beeld’De titel van het Vvg Najaarscongres op 14 november jl. hield zich nog op de vlakte. Landschap. Ga zitten en... Meer

Aanmelding voor VVG Najaarscongres 14 november a.s. staat open!

10 oktober 2012 - Vanaf heden kunt u zich aanmelden voor het congres 'Het landschap van gebiedsontwikkeling in beeld' op 14 november 2012 in de Reehorst te Ede. Thema’s als ‘anders samenwerken en nieuwe rollen’ en ‘spontane en flexibele... Meer

Focus, schrap en regionaal plannen in de toekomst

Focus, schrap en regionaal plannen in de toekomst

1 oktober 2012 - Op 27 september heeft de VVG regio Gelderland een bijeenkomst georganiseerd en waren de genodigden te gast bij Metaglas BV te Tiel, gelegen op één van de bedrijventerreinen binnen de Regio Rivierenland tegenover de te realiseren... Meer

Verslag VVG-bijeenkomst regio Noord-Holland ‘De eindgebruiker centraal’

26 september 2012 - Op 18 september jl. kwam de Vereniging van Grondbedrijven regio Noord-Holland bij elkaar in het IJburg College te Amsterdam voor het middagsymposium met als titel ‘De eindgebruiker centraal’. De opkomst was goed. Er waren circa 30... Meer

Uitnodiging Intervisiebijeenkomst Gemeenten 10 oktober 2012

13 september 2012 - De VVG krijgt meerdere vragen binnen vanuit grondbedrijven dat er behoefte is aan overleg over hoe grondbedrijven om moeten gaan met de crisis en de bezuinigingen die daaruit voortvloeien, maar ook hoe verder te ontwikkelen in toekomst. Daarbij... Meer

Uitnodiging Regiobijeenkomsten

22 augustus 2012 - Vanaf heden kunt u zich aanmelden voor de VVG regiobijeenkomsten van Gelderland op 27 september 2012 en Noord-Holland op 18 september 2012. Bij de VVG Regio Gelderland kunt u kennis maken met een praktijkvoorbeeld van regionale samenwerking... Meer

Verslag Voorjaarscongres VVG 2012

14 juni 2012 - Verslag - Foto's - Presentaties - Overige publicaties en links VERSLAG Het voorjaarscongres vond plaats op woensdag 13 juni 2012 in Amersfoort. De gemeente Amersfoort was deze dag uw gastgemeente waarbij de mogelijkheid werd geboden om kennis te... Meer