VVG Congres 13 juni 2018

Inspirerende stedelijke ontwikkeling in de praktijk


Introductie - Programma - Datum & Locatie - Aanmelding - Annulering - Routebeschrijving


Op bezoek bij de gemeente Groningen!

Het voorjaarscongres vindt op woensdag 13 juni 2018 plaats in Groningen. Deze gemeente is deze dag uw gastgemeente en u krijgt de mogelijkheid om kennis te nemen van verschillende gebiedsontwikkelingen in Groningen. Groningen is na Utrecht en Amsterdam de gemeente met de snelst groeiende woningmarkt. Om deze groei te faciliteren staat de gemeente Groningen voor een forse opgave. Behalve de grote gebiedsontwikkelingen als Meerstad en het voormalige Suikerterrein is Groningen ook fors aan het investeren in de binnenstad, onder meer door de bouw van het Forum en door de bussen uit een groot deel van binnenstad te weren.

In het ochtendprogramma zal wethouder Roeland van der Schaaf u welkom heten en u meer vertellen over de ontwikkeling en groei van Groningen en het nieuwe structuurplan The Next City. Als antwoord op de nieuwe BBV-regels heeft de gemeente Groningen het stedelijk investeringsfonds opgericht. Richard Lombaerts van de gemeente Groningen zal u meenemen in de investeringsopgave vanuit de nieuwe structuurvisie en wijze waarop de gemeente Groningen deze tot 2030 gaat financieren. Daarna zal ontwikkelaar Dick Janssen vertellen hoe Rizoem invulling geeft aan hun rol als maatschappelijk ontwikkelaar, met als concreet voorbeeld de tijdelijke invulling van het Suikerterrein. Vervolgens zal Marcel Tankink van KAW op zijn unieke wijze informeren over de noordelijke woningmarkt in het licht van een groeiende stad Groningen en een krimpende regio die ook nog eens te maken heeft met de gevolgen van aardbevingen. Damo Holt van Rebel zal nader ingaan op het onderwerp investeren en financieren bij gebiedstransformaties en Heleen Aarts van Amvest zal haar visie geven op de gewenste rol van grondbedrijven in samenwerking met marktpartijen.

Tijdens het middagprogramma zult u eerst een presentatie en rondleiding krijgen op het voormalige Suikerterrein. Het deel waar tot voor kort de fabriek van de Suiker Unie stond is tot 2030 verhuurd om een tijdelijke invulling te realiseren. Tijdens deze rondleiding zullen wij u onder andere meenemen naar de manifestatie die in het kader van Leeuwarden 2018 door textielkunstenares Claudy Jongstra wordt georganiseerd. Haar werk hangt wereldwijd in toonaangevende musea. Zij is bezig met Woven Skin, een kunstwerk dat de hele wereld over zal gaan. Mogelijk krijgt u hier alvast een voorproefje van te zien. Vervolgens kunt u met de bus Meerstad bezoeken. Deze gebiedsontwikkeling is een goed voorbeeld van een duurzaam woon- en recreatiegebied van ruim 2.500 hectare met het Woldmeer als kloppend hart. U zult dit deels te voet ervaren! Maar u kunt er ook voor kiezen om een mooie wandeling te maken via het A-kwartier naar het Forum. Of pakt u liever de fiets naar het Ebbingekwartier en DOT, de multifunctionele en creatieve omgeving? Het congres wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een borrel op een prachtige locatie in de binnenstad.

De Vereniging van Grondbedrijven en de gemeente Groningen verwelkomen u graag op dit interessante congres!


PROGRAMMA 

9.00 uur

 

Ontvangst met koffie en thee in congreslocatie EM2 op het Suikerterrein in Groningen

10.00 uur

Welkom en opening door de voorzitter

 

drs.  ing. A.L. (Annius) Hoornstra
Voorzitter VVG

10.05 uur

Positie Groningen in (Noord) Nederland

  • Ontwikkelingen woningmarkt
• Economie en rol IT
• Op weg naar 5e stad van het land
• Omgevingsvisie Next City

 

R. (Roeland) van der Schaaf
Wethouder van de gemeente Groningen

10.30 uur

Het Stedelijk Investeringsfonds als sturend instrument

 

R. (Richard) Lombaerts
Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling & Uitvoering van de gemeente Groningen

10.50 uur

De rol en het speelveld van de maatschappelijk ontwikkelaar

  • Anticyclisch ontwikkelen
          - Ontwikkelen in laagconjunctuur
          - Ontwikkelen in hoogconjunctuur
• Innovatieve ontwikkelingen
• Van grondexploitatie naar gebiedsexploitatie
• Tijdelijke invulling Suikerterrein

 

D. (Dick) Janssen
Partner Rizoem

11.10 uur

Groningen vs Groningen

 

• De woningmarkt in een dynamische regio

 

M. (Marcel) Tankink
Adviseur/Partner KAW 

11.30 uur

Investeren en financieren bij gebiedstransformaties

  • Vernieuwing gezocht in aanpak door markt en overheid

 

D. (Damo) Holt 
Directeur/Partner Rebel 

11.50 uur

 

De meerwaarde van een actieve samenwerking tussen marktpartijen en grondbedrijven

 

drs. H.M.A (Heleen) Aarts MRE
Directeur gebiedsontwikkeling Amvest

12.10 uur

Afronding ochtendprogramma

12.15 uur

Lunch

13.30 uur

Bezoek projecten gemeente Groningen

 

Het bezoek aan de projecten in Groningen is door de gemeente Groningen in samenwerking met de VvG georganiseerd. Tijdens het middagprogramma zullen gerealiseerde projecten worden bezocht en toekomstige projecten worden besproken. U zult een rondleiding krijgen op het Suikerterrein. U kunt er daarna voor kiezen om met de bus naar Meerstad te gaan. Maar u kunt ook een mooie wandeling maken langs diverse projecten in de binnenstad naar het Forum. Of pakt u liever de fiets naar het Ebbingekwartier?

16.30 uur

Borrel

 

Aansluitend aan het middagprogramma wordt u een borrel in ‘t Feithhuis aangeboden.

18.00 uur

Huishoudelijke vergadering VVG

18.30 uur

Sluiting

 

MIDDAGPROGRAMMA BEZOEK GRONINGEN

Na de lunch krijgt u een rondleiding over het Suikerterrein om een indruk te krijgen van de sfeer en de unieke initiatieven die er nu plaatsvinden. We zullen onder andere langs gaan bij muziekclub Paradigm en de wereldberoemde kunstenares Claudy Jongstra. Ook zullen we een kijkje nemen in de oude fabriekshal.

Het Suikerterrein is het voormalige terrein van de Suiker Unie in Groningen. Onder andere door een Europese marktordening met vaste productiequota en overname van de fabriek in het nabijgelegen Hoogkerk, heeft de Suiker Unie in 2010 het terrein ten westen van de stad Groningen verlaten. In 2011 is dit terrein van circa 120 hectare door de gemeente Groningen aangekocht. Mede door de crisis werd echter definitieve ontwikkeling erg lastig. Daarom is er voor gekozen om tot 2030 tijdelijke ontwikkelingen en initiatieven op het terrein plaats te laten vinden. De tijdelijke ontwikkelingen geven ruimte aan veel nieuwe en creatieve initiatieven die voorheen nog geen plek hadden in Groningen. Door een divers aanbod op het terrein, samenwerking met onderwijsinstellingen en het organiseren van meerdere festivals en bijeenkomsten, kan iedereen kennismaken met een tot dusver onbekend stukje stad.

Op termijn zal het gebied voornamelijk gebruikt worden voor woningbouw met verschillende karakters. Het gedeelte dicht bij de stad zal een stedelijk karakter krijgen met een combinatie van wonen en werken. De voormalige vloeivelden worden getransformeerd tot een rustige woonomgeving met ruimte voor water en groen. Uitdaging zit hier in de aansluiting op bestaande wijken en infrastructuur en een juiste complementariteit met de binnenstad.

Na deze rondleiding kunt u een keuze maken uit onderstaande programmaonderdelen. Voor elk van de drie programmaonderdelen geldt een maximaal deelnemersaantal. De aanmeldingen zullen worden ingeboekt op volgorde van binnenkomst. Is uw eerste voorkeur volgeboekt dan zult u worden geplaatst op de excursie met uw tweede voorkeur. Is ook deze excursie volgeboekt dan behouden wij ons het recht voor u te plaatsen in een ander programma.
 

PROGRAMMA 1: Meerstad  
Meerstad: ruim wonen, midden in de natuur met de bruisende binnenstad van Groningen om de hoek. Een uniek woon- en recreatiegebied van ruim 2.500 hectare; met veel aandacht voor duurzaamheid, ecologie en een groot meer als kloppend hart. De hele aanpak van Meerstad is gericht op meer woonplezier. Bewoners krijgen ‘meer’ huis door het gevoel van ruimte om zich heen.

In 2005 bundelden acht partijen (publiek en privaat) hun krachten in het project Meerstad, net buiten de stad Groningen. Een publiek-private samenwerking met grote ambities. Het doel is om hier circa 6.500 woningen te realiseren in een groene en waterrijke omgeving. Op dit moment zijn er ruim 300 woningen gerealiseerd en circa 130 in aanbouw. De ontwikkeling van Meerstad gaat in kleine stappen, waarbij elke buurt een zelfstandige eenheid vormt en flexibel is opgezet. Om van Meerstad een prettige woonomgeving te maken, wordt veel ruimte geboden aan maatschappelijke voorzieningen. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld op de fiets of lopend naar school.

In de periode, waarin nadrukkelijk sprake was van een verslechterd economisch klimaat en stagnatie op de woningmarkt, bleek ook het ontwikkelen van een locatie als Meerstad niet eenvoudig. Zo verliep de ontwikkeling minder snel als bij aanvang werd gehoopt. De betrokken partijen maakten daarom noodgedwongen afspraken over nieuwe ingrepen, waaronder financiële injecties en een verandering van de organisatorische structuur. Op deze manier kon er een solide fundament worden gelegd dat de toekomst en de kwaliteit van dit unieke woon- en verblijfsgebied aan de rand van Groningen garandeert. De publieke en private samenwerkingspartners werden het eens over een nieuwe rol-, taak-, en risicoverdeling. Meest in het oog springende wijziging was dat de gemeente Groningen enig aandeelhouder werd van GEM Meerstad en daarmee de volledige verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van Meerstad op zich nam. Deze vereenvoudiging van de organisatie maakte het mogelijk om sneller en flexibeler in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Een ingewikkelde maar uiteindelijk succesvolle stap.

Op dit moment stijgt de vraag naar woningen in Meerstad snel en ontstaan naast de eerste basisschool ook verschillende kleine voorzieningen. Daarnaast investeert Meerstad verder in de natuur en recreatie. Meerstad wordt een steeds aantrekkelijker woon- en recreatiegebied.

Vanaf het Suikerterrein vertrekt u met een bus richting Meerstad. Hier wordt u ontvangen op het projectbureau, dat prachtig gelegen is op het Woldmeer. Vanaf hier heeft u uitzicht over het meer en de wijk Meeroevers. Op het bureau krijgt u toelichting over de financiële uitdagingen van Meerstad, de integrale gebiedsontwikkeling en de rol van een publieke organisatie hierin. Ook zal er gelegenheid zijn om door de wijk te gaan om een idee te krijgen van de diversiteit aan woningen die gerealiseerd zijn.

PROGRAMMA 2: Binnenstad & Groninger Forum

Tijdens dit onderdeel van het middagprogramma zult u wandelend de transformatie van de Groninger binnenstad ervaren. Na een korte busrit vanaf het Suikerterrein, start de wandeling van ongeveer 2 kilometer vanaf de Westerhaven. U loopt van daar uit langs diverse projecten dwars door de binnenstad naar het Groninger Forum.

Binnenstad Groningen
De binnenstad van Groningen krijgt de komende jaren een forse impuls: meer ruimte voor voetgangers en fietsers, aantrekkelijker én goed bereikbaar. Begin 2016 heeft de gemeenteraad van Groningen de binnenstadsvisie Bestemming Binnenstad vastgesteld. Een document vol ambities en ideeën om de binnenstad van Groningen klaar te maken voor de toekomst. Het doel is een aantrekkelijkere binnenstad voor iedereen, waarbij vooral de voetganger daarbij meer ruimte krijgt dan nu.

Een onderdeel van deze binnenstadsvisie is het herinrichten van een aantal straten ten behoeve van voetgangers. De binnenstad van Groningen is al 40 jaar autoluw door een toentertijd revolutionair verkeerscirculatieplan. Nu is het tijd om ook de bus uit het centrum te krijgen en daarmee een nog veiligere en comfortabelere omgeving te creëren voor fietsers en voetgangers. De gele steentjes die de binnenstad van Groningen karakteriseren, zullen het beeld bepalen. Naast de verkeerskundige ingrepen is er ook veel aandacht voor het (her)creëren van verblijfsplaatsen. Ook dit zult u tegenkomen tijdens deze wandeling.

Groninger Forum
Het Groninger Forum wordt een spectaculair, voor iedereen toegankelijk gebouw van tien verdiepingen. Het Groninger Forum is straks zeven dagen in de week geopend en brengt een keur aan (inter)nationale exposities, films, documentaires, debatten, literaire evenementen, talkshows, presentaties en manifestaties over de wereld van nu. Naast de bibliotheek en de filmzalen herbergt het Groninger Forum ook het Nederlands Stripmuseum en de VVV-winkel. Op de bovenste verdieping komt een skylounge met restaurant en een dakterras met uitzicht over de historische binnenstad. Onder het Groninger Forum komt een ondergrondse parkeergarage.

Het Groninger Forum lag onder het vergrootglas van zowel de politiek als de Stadjers. Er is een uitgebreid participatietraject doorlopen; goede communicatie had hoge prioriteit. In 2012 is begonnen met de bouw van het Groninger Forum. Nadat de aardbevingen door de gaswinning voor het eerst ook in de stad Groningen gevoeld werden, is in 2014 een bouwpauze ingelast. De bouw werd weer hervat begin 2016 na overeenstemming te hebben bereikt met de NAM over het aardbevingsbestendig maken van het gebouw. In 2019 opent het Groninger Forum de deuren voor het publiek.

In februari 2018 is het hoogste punt van de bouw bereikt, er torent een nieuw icoon boven de bestaande Groningse bebouwing uit. Maar ook rondom het Forum zijn al vele ontwikkelingen gaande. Tijdens de wandeling zult u een toelichting krijgen op het Forum en de Nieuwe Markt en lopen we een rondje om het indrukwekkende gebouw.

PROGRAMMA 3: Ebbingekwartier

Bij dit programmaonderdeel stappen we als echte Groningers op de fiets. Vanaf het Suikerterrein is het ruim tien minuten (3,4 km) fietsen naar het Ebbingekwartier. In het Ebbingekwartier staat onder andere horecagelegenheid en fulldome 3D bioscoop DOT. In het DOT krijgt u een korte film te zien in het unieke 360 graden 3D-theater. Daarna zal er een rondleiding inclusief toelichting over het Ebbingekwartier verzorgd worden.

Het Ebbingekwartier, met een oppervlakte van circa 8 hectare, ligt direct ten noordoosten van het centrum van Groningen. In 1854 werd op het terrein de gemeentelijke gasfabriek opgericht. Door de bouw van een nieuwe elektriciteitscentrale in Helpman in de jaren dertig kwam een eind aan de elektriciteitsproductie in het Ebbingekwartier. Alleen de administratie en de klantenservice van het bedrijf bleven op de bestaande plek.

Het gasfabriekterrein werd eind jaren tachtig gezien als een onderdeel van het Circus-, Boden- en Gasterrein (afgekort als CiBoGa). Het terrein werd na het verdwijnen van de gasfabriek gebruikt door diverse bedrijven voor opslag en parkeren. In 1999 zijn de oudste, 19de-eeuwse fabrieksgebouwen geheel verdwenen. Van de resterende bebouwing is weinig bewaard gebleven: een dubbele loods, het regulateurhuis, een rijtje van vier dienstwoningen en de voormalige elektriciteitscentrale met kantoorvilla.

Met de structuurvisie van 1993 kwam de ontwikkeling van het CiBoGa-terrein voor het eerst voor herontwikkeling in beeld. Sindsdien is er gesaneerd, is er een parkeergarage gebouwd en zijn er ruimtelijke plannen gemaakt. Rond de eeuwwisseling werden de eerste woningen op de parkeergarage gebouwd. Als gevolg van de economische crisis stonden de ontwikkelingen een aantal jaar vrijwel stil. Het lag er desolaat bij, werkte als barrière in de stad en het beeld werd gedomineerd door het betonnen vlak van de onaffe bovenkant van de parkeergarage.

Om dit beeld tegen te staan werd in 2010, dankzij een bottom-up initiatief van lokale ondernemers, een verzameling van tijdelijke paviljoens aan de zuidkant van het plangebied gerealiseerd, bedoeld om innovatieve bedrijfjes te faciliteren en daarmee samenhang in het gebied en de creatieve economie in de stad te stimuleren. Ook kwam er een tijdelijk evenemententerrein.

Op het naastgelegen Bodenterrein zijn medio 2011 circa 380 studentenwoningen gerealiseerd in semipermanente bebouwing voor een periode van 10 jaar. Deze ontwikkelingen hebben bijgedragen aan het creëren van een positief imago voor het Ebbingekwartier.

Sinds enkele jaren wordt er weer volop gebouwd. Het Student Hotel met plaats voor zo’n 350 (buitenlandse) studenten werd in 2016 opgeleverd. Er worden de komende jaren nog ongeveer 350 woningen gebouwd, en er komt een basisschool en een cluster voor cultuurinstellingen. En tenslotte bieden de plannen uitbreidingsruimte voor het Universitair Medisch Centrum Groningen met ongeveer 100.000 m2.
 


DATUM EN LOCATIE

Het voorjaarscongres vindt plaats op woensdag 13 juni 2018. De gemeente Groningen is deze dag uw gastgemeente en u zult Groningen tijdens het congres bezoeken. De aanvang van het congres is om 10.00 uur in congreslocatie EM2 op het Suikerterrein aan de Energieweg 10 te Groningen. Na de lunch zult u een presentatie en rondleiding krijgen op het Suikerterrein en gaat u, afhankelijk van het door u gekozen middagprogramma, per bus of per fiets en/of te voet verder. Het congres zal eindigen met een borrel in ‘t Feithhuis. Na de borrel zullen er pendelbussen rijden tussen de borrellocatie, EM2 op het Suikerterrein en het station.


AANMELDING

Indien u het congres wenst bij te wonen, wordt u verzocht zich vóór 6 juni a.s. aan te melden. Aan dit congres kunnen maximaal 300 personen deelnemen. De datum van aanmelding is leidend. Wij raden u daarom aan spoedig uw deelname kenbaar te maken. U kunt uw aanmelding uitsluitend via deze website aankondigen. U kunt zich hier aanmelden voor dit congres.

Bij aanmelding is de invoer van uw lidmaatschap- of donateurnummer vereist. De kosten voor het congres bedragen € 95,- excl. BTW per persoon voor gemeenten en € 275,- excl. BTW per persoon voor donateurs. Wegens technische redenen verzoeken wij u vriendelijk slechts één persoon tegelijkertijd in te schrijven. Meerdere personen graag apart aanmelden.

U krijgt na aanmelding via internet een automatische bevestiging per email. Tevens kunt u de bevestiging uitprinten via het invoerscherm. Deze bevestiging dient als toegangsbewijs voor het congres. Na het congres ontvangt u schriftelijk een factuur voor de kosten van deelname aan het congres.

Hotelovernachting
Vanwege de afstand naar Groningen bieden wij u bij dit congres de mogelijkheid om tegen een speciaal tarief de avond voor het congres in Groningen te overnachten. Indien u gebruikt wenst te maken van een hotelovernachting voorafgaand aan ons congres, kunt u voor € 104,90 (inclusief ontbijt) voor een eenpersoonskamer en € 120,80 (inclusief ontbijt) voor een tweepersoonskamer een hotelkamer boeken in het NH Groningen. Deze prijzen zijn exclusief de lokale toeristenbelasting van € 3,15 per persoon per nacht. U kunt hier van deze aanbieding gebruik maken tot en met 29 mei 2018 op basis van beschikbaarheid.
 


ANNULERING

Annulering is alleen schriftelijk of per email (info@vvg.nl) mogelijk en dient uiterlijk 16 mei 2018 binnen te zijn bij het secretariaat. Alleen dan volgt restitutie van de deelnamekosten.


ROUTEBESCHRIJVING

Openbaar Vervoer

Vanaf station Groningen zullen ’s ochtends voor aanvang van het congres pendelbussen rijden naar het Suikerterrein. Deze bussen zullen klaar staan aan de centrumzijde van het station bij de bushalte voor het Groninger Museum. Aan het einde van de dag zullen er ook pendelbussen rijden van de borrellocatie naar het Suikerterrein en station van Groningen. De website van de Suikerterrein vindt u hier.
 

Auto en parkeren

Om de congreslocatie EM2 aan de Energieweg 10 op het Suikerterrein te bereiken, neemt u vanaf het Julianaplein de ringweg (N370) richting Zuidhoorn en neemt u de tweede afslag (Hoendiep). Vervolgens neemt u de tweede afslag op de rotonde. Als u op het Suikerterrein bent aangekomen rijdt u richting de gebouwen en fabriekspijp. EM2 bevindt zich dan aan de linkerhand. U kunt kosteloos parkeren op de parkeerplaats van het Suikerterrein.

Bewaren