2e nieuwsflits SVLO over VPB grondbedrijven

20-09-2015

Het SVLO (Samenwerkingsverband Vennootschapsbelasting Lokale Overheden) heeft een 2e nieuwsflits uitgebracht. Met dit keer aandacht voor de afbakening, het winstoogmerk en de start van de onderneming.

Via deze nieuwsflitsen wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van het overleg tussen VNG, Vereniging van Grondbedrijven en de Belastingdienst over de vennootschapsbelastingplicht bij gemeentelijke grondbedrijven.

Quick scan Winstoogmerk
Het winstoogmerk is een belangrijk onderdeel bij het bepalen of er mogelijk sprake is van vennootschapsbelastingplicht. Verkend is of aan de hand van een ‘Quick scan’ op een relatief eenvoudige wijze een indicatie kan worden verkregen of er sprake is van een winstoogmerk. Deze ‘quick scan’ treft u hierbij aan als bijlage.

Bijeenkomsten
Verder wil het SVLO u er op attenderen dat op 14 en 28 oktober a.s. er door de SVLO en de VVG regionale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden, waar meer uitleg wordt gegeven over de hoofdlijnen en dieper op de materie wordt ingegaan.

Meer informatie
2e nieuwsbrief SVLO (pdf, september 2015)
Quickscan Winstoogmerk (pdf, september 2015)