3e nieuwsflits SVLO over Vpb grondbedrijven

01-10-2015

Het SVLO (Samenwerkingsverband Vennootschapsbelasting Lokale Overheden) heeft een 3e nieuwsflits uitgebracht. Met dit keer een toelichting op de Quick scan Winstoogmerk.
Via deze nieuwsflitsen brengen we u op de hoogte van de voortgang van het overleg tussen VNG, Vereniging van Grondbedrijven en de Belastingdienst over de vennootschapsbelastingplicht bij gemeentelijke grondbedrijven.

Quick scan Winstoogmerk
De Wet modernisering Vpb-plicht Overheidsondernemingen treedt treedt op per 1 januari 2016 in werking. Bij grondbedrijven bestaat de behoefte om vooraf te kunnen inschatten of er in 2016 wellicht sprake is van een winstoogmerk en (dus) van het drijven van een onderneming (gesteld dat aan de beide andere criteria ook is voldaan).

Als er een onderneming wordt gedreven per 1 januari 2016, dient er namelijk een openingsbalans opgesteld te worden. Het is daarom wenselijk om vooraf al een inschatting te kunnen maken.

De QuickScan is een hulpmiddel om op een redelijk eenvoudige wijze een inschatting te maken in hoeverre het grondbedrijf van uw gemeente met vennootschapsbelasting te maken kan krijgen. Wij raden u dan ook aan om de QuickScan zo snel mogelijk uit te voeren. De uitkomst kunt u gebruiken voor het verdere implementatietraject van de vennootschapsbelastingplicht.

In de bijlage vindt u een toelichting over de te zetten stappen in deze QuickScan.

Terugkoppeling internetconsultatie
De VNG en VvG hebben het document “Contouren Vennootschapsbelasting Gemeentelijk Grondbedrijf” gemaakt. Dit document heeft voor consultatie met de gemeentelijke achterban in de zomermaanden (van 4 juli tot 24 augustus) opengestaan. In totaal hebben 57 gemeenten hun reactie ingediend. De uitkomsten van de consultatie zijn ingebracht in het SVLO-overleg. In de bijlage treft u een samenvatting van de binnengekomen reacties.

Meer informatie
Toelichting Quickscan SVLO (dit is de 3e nieuwsflits) (pdf)
Reacties contouren Vennootschapsbelasting Gemeentelijk Grondbedrijf (pdf)
Quickscan (pdf)