Extra regionale middagbijeenkomst Vennootschapsbelasting

28-10-2015

Per 1 januari 2016 wordt de belastingplicht ingevoerd voor ondernemingen van overheden voor de vennootschapsbelasting. Belangrijkste doelstelling van de wet is het realiseren van een fiscaal gelijk speelveld tussen overheids- en private ondernemingen. De wet heeft gevolgen voor de gemeentelijke grondbedrijven. Hoe werkt de wet in praktijk en welke gevolgen heeft deze wet voor de gemeentelijk grondbedrijven?

De Vereniging van Grondbedrijven (VvG), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) organiseren nog een derde middagbijeenkomst, exclusief voor overheden:
- Gemeentebestuurders
- Planeconomen bij grondbedrijven
- Fiscalisten
- Financieel adviseurs
- Controllers

De regionale middagbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 17 november 2015 in Apeldoorn.