Gemeente maakt afspraak over openingsbalans grondbedrijf

27-11-2018

Vaststellingsovereenkomst
Omdat de gemeente buiten de in de Handreiking vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf genoemde bandbreedtes valt, kan zij de daarin uitgewerkte DCF-methode niet onverkort toepassen. Door het sluiten van een individuele vaststellingsovereenkomst heeft de gemeente nu zekerheid verkregen over:
- de wijze waarop de openingsbalanswaarde moet worden bepaald
- de wijze waarop de openingsbalanswaarde het resultaat van de onderneming beïnvloedt
- welke rentelast aan de onderneming kan worden toegerekend

Overleg met Belastingdienst
Ook andere gemeenten die buiten de bandbreedtes vallen en/of in de volle breedte zekerheid wensen over de drie genoemde onderwerpen, kunnen zich melden bij de Belastingdienst om op individuele basis dezelfde overeenkomst te sluiten.

Meer informatie
VNG-nieuwsbericht Vpb en het gemeentelijk grondbedrijf (deel 2) (16 juni 2017)
Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf (SVLO, 6 november 2015)