Kort verslag regiobijeenkomsten vennootschapsbelasting

31-01-2016

Op 25 en 28 januari 2016 zijn er twee regiobijeenkomsten gehouden in Dordrecht en Best over de vennootschapsbelasting en grondbedrijven. Op 4 februari 2016 wordt er een derde bijeenkomst gehouden in Enschede.

De bijeenkomsten zijn een vervolg op de handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf en de nieuwsflits over de openingsbalans. Voor de bijeenkomsten zijn gemeenten uitgenodigd die het reactieformulier hebben ingevuld om onredelijke uitkomsten openingsbalans te melden.

De eerste twee bijeenkomsten zijn goed bezocht. Sommige gemeenten maken zich onterecht zorgen, anderen worden mogelijk geconfronteerd met onredelijke uitkomsten. Klik hier voor een kort verslag.

Eind vorige week is er nog een stroom aan reacties op gang gekomen. Wij proberen nog zo veel als mogelijk gemeenten uit te nodigen voor de bijeenkomst in Enschede en overwegen om nog een extra bijeenkomst te houden in het midden van het land/westelijk deel van Noord-Brabant/Zeeland.