Najaarscongres 14 november 2018: Code Rood voor de woningmarkt

17-09-2018

Het is inmiddels al weer 10 jaar geleden dat de Grondexploitatiewet in werking is getreden. Het heeft gemeenten veel gebracht. Maar voldoet deze in de huidige tijd nog steeds? Verder hebben we in de wereld van de gebiedsontwikkeling momenteel te maken met forse opgaven, zoals het bouwen van een miljoen woningen, klimaatadaptatie en de energietransitie. En dit moet nog snel ook! Het gaat overigens verder dan alleen het bouwen, of hoe we omgaan met de krimpgebieden, mobiliteit of de energieopgave. Het gaat over onze toekomstige leefomgeving. Hoe kunnen de instrumenten van het grondbeleid, zoals verwerving, onteigening, voorkeursrecht en kostenverhaal, daarbij ingezet worden?

Wat zeggen de demografische ontwikkelingen over het benodigde aantal en soort woningen. Waar is er vraag en waar is er krimp? Peter Boelhouwer (hoogleraar Housing Systems bij de TU Delft) zet het voor u op een rij.

Roald Leemrijse (wethouder in Assen met in zijn portefeuille o.a. grondbedrijf, vastgoed en economische zaken) zoomt in op de duurzaamheidsissues en geeft een beeld van de verdere praktische invulling op gemeentelijk niveau.

In een nota grondbeleid leggen gemeenten hun visie op gebiedsontwikkelingen en hun eigen rol daarin vast. De verschijningsvorm en actualiteit verschillen per gemeente. Guido Mertens (senior manager advisory public sector bij Baker Tilly Berk) laat ons zien waarom gemeenten steeds vaker voor een grondbeleid kiezen waarbij niet alleen gekeken wordt naar de financiële businesscase, maar ook de maatschappelijke impact een belangrijk uitgangspunt is.

Het bestuur van de VVG heeft een oproep gedaan tot het inzenden van uw nota Grondbeleid en er zijn vele stukken binnengekomen. De gemeente met de meest inspirerende nota krijgt voor de lunch de VVG Inspiratietrofee uitgereikt.

De Grondexploitatiewet heeft grote impact gehad op de manier van werken in de gebiedsontwikkeling. Joop van den Brand (adviseur Van den Brand Grondbeleid B.V.) zal met u terug gaan in de tijd en aangeven waar we in de praktijk tegen aan zijn gelopen. Wat heeft de Grondexploitatiewet ons gebracht? Hoe houdt de Grondexploitatiewet zich na de economische crisis en hoe kan het kostenverhaal er uit zien onder de toekomstige Omgevingswet?

Willem Korthals Altes (hoogleraar Grondbeleid bij de TU Delft) geeft aan de hand van de meest recente cijfers (de gemeenterekeningen tot en met het 3e kwartaal van 2018) een beeld wat de investeringsgraad is van gemeenten in het licht van de economische en politieke ontwikkelingen, zoals de versnelling van woningbouw.

Is actieve grondpolitiek ongewenst of juist een oplossing? Hoe kunnen gemeenten sturen op de samenhangende maatschappelijke doelstellingen in de gebiedsontwikkeling? Co Verdaas (adviseur bij Over Morgen en hoogleraar Gebiedsontwikkeling bij de TU Delft) vertelt op welke wijze actief grondbeleid juist heel goed kan helpen om woningbouw en andere maatschappelijke opgaven te verwezenlijken en te versnellen. Hij zal dit aan de hand van voorbeelden bespreken.

In een paneldiscussie gaan de verschillende sprekers met elkaar in debat over de meest prikkelende stellingen en onderwerpen welke vandaag zijn gepasseerd. U heeft de kans uw eigen vragen aan de deelnemers van onze paneldiscussie te (laten) stellen. Laat ze ons nu al weten via info@vvg.nl.

Met dit actuele programma met topsprekers bent u in een dag weer helemaal op de hoogte van de actualiteit op vele fronten. Wij ontmoeten u graag op 14 november a.s.!