Najaarscongres 2019: Gebiedsontwikkeling vandaag: andere financiƫle uitdagingen

17-09-2019

Op dit congres geven sprekers inzicht en inhoudelijke verdieping in deze materie. Daarnaast is het zaak om de financiële doorwerking van deze veranderingen nader te verkennen. Er moet veel gebeuren. Een gezamenlijke meer samenhangende aanpak is nodig. Dit betekent dat er beter gekeken moet worden naar de manier van organiseren en financieren. Kunnen we nog uit de voeten met het huidige instrumentarium? Kunnen we wellicht financieringsstromen combineren? Hoe moeten de rollen en risico’s worden verdeeld in de samenwerking tussen gemeente en (markt)partijen om te komen tot gebiedsontwikkelingen? Geven de veranderingen op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit ons de mogelijkheid om de openbare ruimte meer toekomstgericht en/of flexibeler in te richten en wat zijn hiervan de (financiële) consequenties?

Mobiliteit en de grondexploitatie
Onze eerste spreker is Henri de Groot (VU). Hij gaat in op het belang van goede transportverbindingen en hun impact op regionale verschillen en de betekenis voor de welvaart van ons land en de verdelingseffecten die ermee gepaard gaan. Transportinvesteringen beïnvloeden de locatie en concentratie van mensen en banen. Dit leidt tot een betere benutting van regionale sterktepunten, maar ook tot herverdeling van welvaart en economische activiteiten tussen regio’s. Hoe kunnen we hiermee beter rekening bij project- en gebiedsontwikkeling?
Thijs van Dieren (City Developer-S) zal de relatie tussen mobiliteit en project- en gebiedsontwikkeling verder uitdiepen. Hoe was de praktijk en hoe wordt er vandaag naar mobiliteit gekeken? Wat betekent deze nieuwe route voor grondexploitaties en de samenwerkingen tussen marktpartijen/eindgebruiker/overheid? Maar ook, wat betekent het voor de leefomgeving? Hij komt met inspirerende praktijkvoorbeelden.

De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling en selectie van marktpartijen
De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is kortgeleden herzien. Helen Amerika (Akro Consult en co-auteur van de Reiswijzer) vertelt hoe je effectiever én efficiënter kunt komen tot samenwerking. Daarbij geeft ze inzicht in een nieuw instrument: de partnerselectie. Heleen Wijtmans en Rianne Nederhof (gemeente Utrecht) laten aan de hand van een casus zien wat er nodig is om goed samen te werken met een marktpartij. Hoe kan je blijvend sturen op belangen, normen en waarden in plaats van uitgangspunten? Arjan Bregman (RUG, IBR, zelfstandig adviseur en co-auteur van de Reiswijzer) zal aangeven welke beperkingen vanuit juridisch opzicht aan de verschillende manieren om marktpartijen te kiezen zijn verbonden. Is het mogelijk een aanbesteding helemaal over te slaan? Welke juridische ruimte heeft u als gemeente om daar keuzes in te maken? Edward van Schaijk (Fakton Executives) wil graag gemeenten succesvol verbinden aan uitmuntende plannen en sterke marktpartijen. Dit kan op legio manieren. Hij vertelt over de gemeentelijke praktijk: wat kan en wat moet gelet op de gemeentelijke doelstellingen op gebied van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en simpelweg snelle woningproductie.

Hierna volgt een paneldiscussie over de vormen van samenwerking tussen gemeente en marktpartijen. Mocht u vragen hebben die u in deze paneldiscussie aan de orde wilt stellen, dan kunt u deze sturen naar info@vvg.nl.

Een nieuwe business case bij project –en gebiedsontwikkeling
Metro Mix is een leidraad voor het ontwikkelen van hoogstedelijke, gemengde gebieden. Bij deze nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling gaat het niet alleen om productie van nieuwe functies, maar ook om de (financiële) exploitatie en het gebruik van functies. Theo Stauttener (Stadkwadraat) zal deze leidraad toelichten en specifiek ingaan op de financiële en organisatorische aspecten met de casus Merwedekanaalzone in Utrecht als voorbeeld.

Energie: grondexploitatie of publieke investering?
Casper Boendermaker (BNG Bank) zal ingaan op de investeringen rond de energietransitie. Moeten deze extra investeringen onderdeel uitmaken van de grondexploitatie of horen ze bij de publieke investeringsopgave? Of kan het volledig buiten de gemeentelijke begroting om worden geregeld en welke risico’s spelen hier?
Zijn er bijzondere financieringsvormen? Welke rol kunnen marktpartijen spelen? Caspar Boendermaker neemt u mee in wat hij ook wel ‘het cafetaria model’ noemt en geeft aan wat de BNG Bank hierin kan betekenen.

Aanvullingswet grondeigendom
Als laatste spreker vertelt Jeroen Huijben (BZK) welke mogelijkheden er zijn voor kostenverhaal onder de Omgevingswet. Wat zijn de veranderingen ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving? En wat kan het omgevingsplan betekenen voor het kostenverhaal?

Al met al een rijkheid aan informatie met ideeën en voorstellen die uw kant opkomen tijdens dit congres. Dit mag u niet missen. Klik hier voor meer informatie over het programma. U kunt zich hier ook direct aanmelden. Mocht u hierbij problemen ondervinden, dan kunt u zich opgeven via info@vvg.nl o.v.v. uw naam, de (contactgegevens van de) organisatie waarvoor u werkt en uw contactgegevens.

De Vereniging van Grondbedrijven verwelkomt u graag op dit interessante congres!