Najaarscongres 9 november 2016: Gebiedsontwikkeling anno 2016: Trends en ontwikkelingen in theorie en praktijk

27-09-2016

Gebiedsontwikkeling staat anno 2016 nog steeds voor de ontwikkeling en kunst van het verbinden van functies, disciplines, belangen en geld in de tijd. We zien echter steeds meer variatie tussen en binnen gebieden. Ook de soorten partijen en de rollen in de waardeketen van gebiedsontwikkeling zijn veranderd ten opzichte van vóór en tijdens de crisis. Op dit congres staan deze veranderingen en het omgaan met deze ontwikkelingen in de praktijk centraal.

Geert Teisman (Erasmus Universiteit Rotterdam) zal als eerste toelichten dat goed opdrachtgeverschap meer is dan het afbakenen en scheiden van verantwoordelijkheden. Het op professionele wijze 'spelen met vuur' is onmiskenbaar nodig. Geurt van Randeraat (SITE Urban Development) zal vervolgens aan de hand van een waaier aan praktijkvoorbeelden van her en der in het land ingaan op deze proceskunst. Hoe arrangeren we de juiste investeerders voor projecten en houden we de energie in projecten en processen?

Vervolgens presenteren Friso de Zeeuw (TU Delft) en Desirée Uitzetter (BPD) de uitkomsten van het ’keten-onderzoek’ bij gebiedsontwikkeling. Hoe ziet de vastgoedketen van gebiedsontwikkeling er nu uit? Wat zijn de zwakste schakels en hoe versterken we de keten?

Daarna wordt ingegaan op de hedendaagse praktijk voor de grondbedrijven. Het eerste belastingjaar voor de Vennootschapsbelasting is een feit. Peter Rijnberg (gemeente Den Haag) en Charles van Nuenen (BBO) geven een toelichting op de stand van zaken en de stappen die nog worden genomen.

Na de lunchpauze confronteert Henri de Groot (Vrije Universiteit Amsterdam) ons met de groei en de krimp in een urbaniserende wereld. Aansluitend geeft Walter Hulsker (Ecorys) ons aan de hand van cases een genuanceerde blik op de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen met oog voor de toekomstige werkmilieus.

Erwin Daalhuisen (Fakton) gaat vervolgens in op het vraagstuk sociale en middeldure huur. Onder welke voorwaarden kan een corporatie rendabel sociale huurwoningen realiseren zonder onrendabele top en wat is een marktconforme grondwaarde?

Tenslotte neemt Jop Fackeldey (gemeente Lelystad) ons mee in de nieuwe ruimtelijke ordening met de omgevingswet als sturingsinstrument. Over investeren aan de voorkant en nieuwe vormen van publiek-private samenwerking.

Kortom, de omgeving verandert, maar de dynamiek is gebleven! Met dit actuele programma met topsprekers bent u in een dag weer helemaal op de hoogte van de actualiteit op vele fronten.

Wij ontmoeten u dan ook graag op 9 november a.s.! Hier vindt u meer informatie over het programma en aanmelding.