Najaarscongres op 8 november 2017: Energietransitie en Ruimtelijke Ontwikkeling

18-09-2017

Ruimtelijke Ontwikkeling (waaronder de gebiedsontwikkeling en solitaire ruimtelijke projecten) is het samenhangend kader waarbinnen de fysieke wereld in gemeenten voortdurend verandert. Energielevering is daarbij essentieel. Hoe gaan we dit duurzaam organiseren?

Nieuwe ontwikkelingen en ambities volgen elkaar in een razend snel tempo op. Het gaat hier onder meer om: de extreme opwarming van onze aarde, het niet langer afhankelijk willen zijn van buitenlandse olie- en gasbronnen, de eindigheid van de fossiele brandstoffen, de problematiek in Groningen rond de aardgasvelden als gevolg van boringen, de mogelijke inzet van alternatieve energiebronnen als zonne- en windenergie en het gebruik van restwarmte uit bedrijfsproductieprocessen. Verder zijn de doelstellingen die we met elkaar wereldwijd hebben afgesproken over de uitstoot van CO2 hierbij erg belangrijk.

Op dit congres staan de actuele trends en veranderingen en het omgaan met het energievraagstuk bij ruimtelijke ontwikkelingen in de praktijk centraal. Ook het economisch perspectief zal hierbij aandacht krijgen. Sjors de Vries (directeur RUIMTEVOLK) zal u meenemen in deze belangrijke opgave. Hij zal ingaan op de energetische opgave, nieuwe vormen van governance voor duurzame gebiedsontwikkeling en de kansen en valkuilen van de nieuwe Omgevingswet.

Ook op het gebied van het grondbeleid zijn er ontwikkelingen. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft onlangs het advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ uitgebracht, waarin instrumenten worden aangereikt voor grondbeleid in een energieke samenleving.

Niels Koeman (lid van de Rli en voorzitter van de commissie die het Rli-advies voorbereidde) zal u daarna meer vertellen over het advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ van de Rli en vervolgens zal Edward Stigter (VNG) hierop inhaken en het advies vanuit de invalshoek van de VNG belichten. Beide heren zullen na hun presentatie een tweegesprek houden en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
Daarna wordt door Roger Kersten (Akro Consult) ingezoomd op de te maken keuzen in de gebiedsontwikkeling, alsmede de financiële consequenties en het verdienmodel. Hij zal aangeven waarom hij denkt dat we naar nieuwe samenwerkingsvormen toe moeten om de actuele uitdagingen in de ruimtelijke ordening aan te kunnen gaan en hoe we dit in de praktijk kunnen oppakken en uitwerken.

Jeanet van Antwerpen (CEO van Schiphol Area Development Company) neemt ons mee in de ambities van Schiphol op dit gebied en de relatie met circulaire economie. Hoe gaan ze hier om met deze verandering? Wat zijn de ervaringen en tools die gemeenten kunnen inzetten bij hun stedelijke opgaven? Daniel Goedbloed (Amsterdam Rainproof) vertelt over de ervaringen van Amsterdam Rainproof, een platform met ideeën, initiatieven en informatie om Amsterdam Rainproof te maken. Hoe kan de openbare ruimte zo goed mogelijk benut worden? De bestuurlijke werkelijkheid en de energietransitie die Amsterdam doormaakt zal worden behandeld door Thijs Reuten (stadsdeelbestuurder Amsterdam Oost, gemeente Amsterdam). Van politieke ambities naar bestuurlijke uitgangspunten en uitvoeringsenveloppen. Pallas Agterberg (Alliander, energieleverancier en beheerder van energienetwerken) laat ons zien hoe zij in de praktijk de transitie vorm geven (de “Nederlandse Energiewende”). Hierbij zal er expliciet worden ingezoomd op gebiedsontwikkeling, het economisch perspectief en de wijze waarop we deze gezamenlijke opgave kunnen oppakken.

Met dit actuele programma met topsprekers bent u in een dag weer helemaal op de hoogte van de actualiteit op vele fronten.

Wij ontmoeten u graag op 8 november a.s.!

PROGRAMMA

9.30 uur   Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Welkom en opening door drs. C. (Cis) Apeldoorn (Voorzitter VVG)

10.10 uur S. (Sjors) de Vries (Directeur RUIMTEVOLK)

10.35 uur Prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman (Lid van de Rli en voorzitter van de commissie die het Rli-advies voorbereidde)

11.00 uur drs. E.P. (Edward) Stigter (Directeur Beleid Leefomgeving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

11.25 uur Tweegesprek tussen Niels Koeman en Edward Stigter met gelegenheid tot het stellen van vragen

11.45 uur drs. R. (Roger) Kersten (Managing Partner Akro Consult)

12.10 uur Lunch

13.45 uur Opening middag

13.50 uur J. (Jeanet) van Antwerpen (Directeur van de Schiphol Area Development Company)

14.10 uur D. (Daniel) Goedbloed (Programmamanager Amsterdam Rainproof (Waternet))

14.30 uur T. (Thijs) Reuten (stadsdeelbestuurder Amsterdam Oost, gemeente Amsterdam)

14.50 uur P. (Pallas) Agterberg (Directeur Strategie Alliander)

15.10 uur Afsluiting congres

15.15 uur Netwerkborrel

16.00 uur Huishoudelijke vergadering VVG

DATUM EN LOCATIE

Het najaarscongres vindt plaats op woensdag 8 november 2017 in het congrescentrum ‘De Reehorst’ aan de Bennekomseweg 24 te Ede. De Reehorst ligt op slechts 250 meter afstand van het NS-Intercity-station Ede-Wageningen. Vanaf het station loopt u in enkele minuten naar De Reehorst (loop het perron af en neem uitgang zuidzijde, ca. 250 meter rechtdoor lopen en dan treft u De Reehorst aan uw rechterzijde). De Reehorst beschikt tevens over een parkeerterrein voor 700 auto's.

AANMELDING

Indien u het congres wenst bij te wonen, wordt u verzocht zich vóór 3 november a.s. aan te melden. U kunt uw aanmelding uitsluitend via deze website aankondigen. U kunt zich hier aanmelden voor dit congres.

Bij aanmelding is de invoer van uw lidmaatschap- of donateurnummer vereist. De kosten voor het congres bedragen € 95,- per persoon voor gemeenten en € 275,- per persoon voor donateurs. U krijgt na aanmelding via het internet een automatische bevestiging per email. Tevens kunt u de bevestiging uitprinten via het invoerscherm. Deze bevestiging dient als toegangsbewijs voor het congres. Na het congres ontvangt u schriftelijk een factuur voor de kosten van deelname aan het congres.

ANNULERING

Annulering is alleen per email (info@vvg.nl) mogelijk en dient uiterlijk 25 oktober 2017 voor 12.00 uur binnen te zijn bij het secretariaat. Alleen dan volgt restitutie van de deelnamekosten. Indien annulering niet voor bovengenoemde datum is doorgegeven, bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Bij verhindering mag uw plaats worden ingenomen door een vervanger. U wordt verzocht eventuele vervanging per email door te geven aan de VvG via info@vvg.nl.