Najaarscongres VvG 4 november 2015: de wereld draait door

21-09-2015

We worden steeds geconfronteerd met nieuwe werkelijkheden. Als reactie op deze nieuwe werkelijkheden ontstaan nieuwe inzichten. Deze nieuwe inzichten geven weer aanleiding tot veranderingen. Dit speelt zeker ook op het terrein van gebiedsontwikkeling en grondbeleid.Tijdens het congres staat het stoeien met deze nieuwe werkelijkheden en veranderingen centraal.

Thomas Rau zal als eerste ingaan op het veranderen van perspectieven en het creëren van nieuwe inzichten, waarbij duurzaamheid het centrale thema is. Veranderingen zijn ook nodig vanwege nieuwe wetgeving. Voor de grondbedrijven is het inspelen op de nieuwe wetgeving van de Vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 een must! Peter Rijnberg en Albert Bandsma geven een toelichting op de stand van zaken en hoe gemeenten zich hierop kunnen voorbereiden.

Erwin van der Krabben gaat in op de vraag of de ruimtelijke ordening zich in de toekomst nog wel kan bedruipen. Hij stelt onder meer grondeigendom ter discussie. Wat komt er voor gemeenten kijken om (beleggers)projecten succesvol naar de markt te brengen? Anne van Eldonk helpt ons op weg.

Na de lunchpauze confronteert Friso de Zeeuw ons ‘ongetwijfeld op de hem bekende uitdagende wijze’ met de al dan niet vernieuwing van de Grondexploitatie. De toekomst van het grondbedrijf wordt vervolgens bezien door Jaap de Kruif. Moeten we toe naar een splitsing van regie en productie en een apart productiebedrijf? Tenslotte neemt Geurt van Randeraat ons mee in de toekomst van onze binnensteden. Welke opgaven komen in de komende jaren op ons af en hoe gaan we ermee om?

Kortom een uitgebreid en interessant programma!

U heeft daarnaast tijdens dit congres uitgebreid de mogelijkheid uw collega’s te ontmoeten en ervaringen met elkaar delen. Wij ontmoeten u graag op 4 november!