Nieuwe versie plankostenscan

19-06-2018

In 2017 is er een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren afgesloten en in verband hiermee is het rekenmodel dat behoort bij de regeling plankosten exploitatieplan aangepast. De tarieven gelden met ingang van 1 januari 2018. Kijk hier voor meer informatie.