Nieuwsflits over DCF-methode voor grondbedrijven (Vpb)

19-11-2015

Deze SVLO-nieuwsflits geeft een korte toelichting op de achtergrond en het gebruik van de 'discounted cashflow'-methode (DCF) bij het bepalen van de waarde van grondexploitaties. SVLO is de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden.

In de handreiking 'Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf' van 6 november 2015 is de bepaling van de waarde van grondexploitaties voor de openingsbalans een belangrijk element. In de handreiking is daarvoor een DCF-methode beschreven. Deze nieuwsflits geeft nog een korte toelichting op de achtergrond en het gebruik van de DCF-methode aan de hand van de opgekomen praktijkvragen.SVLO is het samenwerkingsverband van de koepelverenigingen VNG, Interprovinciaal overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en de Belastingdienst/het Ministerie van Financiën.

Meer informatie
SVLO Nieuwsflits Handreiking Grondbedrijven DCF methode (20 november 2015)