Laatste kans aanmelding benchmark grondbedrijfstaken 2013!

09-02-2013

Binnenkort start de benchmark 2013 en wordt de vierde ronde van de Benchmark Grondbedrijfstaken gehouden. Deze benchmark zal het boekjaar 2012 onder de loep nemen. Een interessant jaar om te onderzoeken, omdat de gevolgen van de economische crisis daarin ten volle zichtbaar worden. Hoe beperk je de plankosten, hoe kun je nog productie realiseren? Een goed moment ook om deel te nemen aan een benchmark, waarin het doel is om van elkaar te leren en “best practices” direct toe te passen in de eigen praktijk. De VVG raad u van harte aan u als(nog) deelnemer aan te melden voor de benchmark.
Meer informatie kunt u hier nalezen en voor vragen kunt u contact opnemen met Theo Ram van Royal HaskoningDHV (06 – 50 213 463, theo.ram@rhdhv.com) of Wim Vos van BMC (06 – 20351356, wimvos@bmc.nl). De benchmark grondbedrijfstaken wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV (www.rhdhv.nl) en BMC (www.bmc.nl) in samenwerking met de VvG.