Oproep nieuw lid kascontrolecommissie VvG

09-02-2013

Ieder jaar zijn er twee leden van de kascontrolecommissie nodig om de financiele administratie van de VVG te beoordelen. De balans voor het jaar 2012 is klaar, maar moet nog door de kascontrolecommissie gecontroleerd worden alvorens deze in de algemene ledenvergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd.
 

We zijn nu op zoek naar een nieuw lid van de commissie. Wij nodigen daarom iedereen, uiteraard moet zij/hij wel lid zijn van VVG, uit zich aan te melden als lid van deze commissie. Uiteraard zullen de onkosten worden vergoed en ontvangt u een lunch van de VVG.
Als u geïnteresseerd bent kunt u met Judith Wicherson contact opnemen via het emailadres: info@vvg.nl of 070-3738669.