Vooraankondiging bijeenkomsten VPB Gemeentelijke Grondbedrijven

07-09-2015

Regionale bijeenkomsten Vennootschapsbelasting Gemeentelijke Grondbedrijven op 14 oktober en 28 oktober 2015

Per 1 januari 2016 wordt de belastingplicht ingevoerd voor ondernemingen van overheden voor de vennootschapsbelasting. Hoe werkt de wet in praktijk en welke gevolgen heeft deze wet voor de gemeentelijk grondbedrijven?

Om gemeenten voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en deze goed te implementeren is het moment aangebroken om de wet en de uitwerking hiervan met u te communiceren. De wetgeving zal worden toegelicht, alsook de relatie met de BBV. Tevens zullen onderwerpen als de openingsbalans, rente, samenwerkingsvormen en toezicht aan de orde komen.

De VvG, VNG en SVLO organiseren op woensdag 14 oktober 2015 (Den Haag) en woensdag 28 oktober 2015 (Apeldoorn) twee middagbijeenkomsten voor medewerkers van het grondbedrijf, fiscalisten, financieel adviseurs, controllers en gemeentebestuurders.

Het programma van de bijeenkomsten zal op 21 september a.s. op de websites van de VvG en de VNG bekend worden gemaakt. Aanmelding is vanaf die datum mogelijk. Reserveer deze datum alvast in uw agenda!