Aanmelding voor VvG Najaarscongres 14 november a.s. staat open!

09-10-2012

Vanaf heden kunt u zich aanmelden voor het congres 'Het landschap van gebiedsontwikkeling in beeld' op 14 november 2012 in de Reehorst te Ede. Thema’s als ‘anders samenwerken en nieuwe rollen’ en ‘spontane en flexibele toepassingen in Nederland en internationale praktijkvoorbeelden’ staan centraal.

Verschillende onderwerpen zullen aan de orde komen:
• Hoe zullen de verschillende regio’s en steden in Nederland zich ontwikkelen? Internationale en nationale ontwikkelingen en best practices. Welke invloed heeft dit op ruimtelijke ontwikkeling? Wat betekent dit voor gemeenten en marktpartijen?
• Visie op samenwerking met andere partijen. Welke strategieën en investeringsmogelijkheden zijn er met andere partijen mogelijk in gebiedsontwikkeling? Welke kansen liggen daar in de toekomst?
• Veranderende overheidsrollen: Welke taken zijn nog weggelegd voor het Rijk, de provincie en voor gemeenten? Welke andere manier van werken past daarbij?
• Veranderingen in de ruimtelijke ordening: Hoe zal de ruimtelijke ordening zich het komende decennium ontwikkelen? Inzichten in de rol van planologie en hoe flexibiliteit in stedelijke planning te bereiken?

Na een uitgebreide lunch zal in het middagprogramma eerst een verfrissende blik over de samenwerking tussen private en publieke partijen worden gegeven. Vervolgens zal nader worden ingegaan op de praktijkervaringen van de gemeenten Apeldoorn en Enschede met enquêtecommissies van het gemeentelijke grondbedrijf. Daarna zullen de aandachtspunten van de BBV notitie Grondexploitatie nader worden besproken. Afsluitend zal vanuit het Rijk worden toegelicht hoe wordt aangekeken tegen de woningbouw en de nieuwe realiteit.

Tevens krijgt u volop de gelegenheid om uitgebreid met uw collega’s uit andere gemeenten en het bedrijfsleven te spreken over deze ontwikkelingen en contacten te leggen en/of te verstevigen. Indien u het congres wenst bij te wonen, wordt u verzocht vóór 12 november 2012 aan te melden.