Focus, schrap en regionaal plannen in de toekomst

30-10-2012

Op 27 september heeft de VvG regio Gelderland een bijeenkomst georganiseerd en waren de genodigden te gast bij Metaglas BV te Tiel, gelegen op één van de bedrijventerreinen binnen de Regio Rivierenland tegenover de te realiseren overslaghaven ‘Logistieke hotspot Rivierenland’. Als thema stond centraal: Regionale samenwerking op het gebied van herprogrammering en planning van bedrijventerrein.

Hierbij de belangrijkste leerpunten die tijdens deze bijeenkomst naar voren zijn gebracht:

Focus
Het besef van overprogrammering begint na de (vastgoed)crisis door te dringen in Nederland. Ook in de Regio Rivierenland is sprake van overprogrammering. Na confrontatie tussen vraag en aanbod blijkt dat het werkelijke uitgiftetempo veel lager is dan waar rekening mee is gehouden in grondexploitaties en dat het programmadoel nooit bereikt kan worden. Belangrijk in deze stap is om financieel in beeld te brengen wat het kost als je niks verandert in de plannen; wat zijn de gevolgen voor de grondexploitaties? Vervolgens focus aanbrengen om het verlies te beperken. Wat zijn bijvoorbeeld de duurste plannen of de moeilijkst uitgeefbare locaties? Van welke type bedrijfskavels is een overschot, waar is wel behoefte aan? Ga op zoek naar de onderscheidende terreinen waar vraag naar is. Belangrijk is om deze analyse te maken alsof de regio één entiteit is (markttechnische regio). Neem de bestuurders (ook van de Provincie) mee in het proces (Presentatie Esther Geuting van de STEC Groep).

Schrap
Schrappen van plannen is het nieuwe ‘verdienmodel’. Schrappen van plannen (verliesbeperking) is voordeliger maar vereist keuzes. Durf te kiezen! Regio Rivierenland heeft gekozen voor de onderscheidende terreinen op het gebied van logistiek. Overige gebieden zijn geschrapt.

Regionaal plannen in de toekomst
Stop niet met regionaal plannen na het schrappen. Voorkom dat in de toekomst overprogrammering plaatsvindt en plan ontwikkelingen binnen de doelstellingen van de regio. Maak dit concreet door regionaal afstemmen te wijzigen in regionaal instemmen: nieuwe projecten verplicht voorleggen aan de regio. Probeer in de regio ook het grondprijsbeleid op elkaar af te stemmen, volgens marktconforme principes. Blijf vraaggestuurd werken in plaats van het oude aanbodgestuurd werken, verplaats je in de klant. Verkoop geen vierkante meters maar een vestigingslocatie. Durf op gemeentelijk niveau ook nee te zeggen tegen initiatieven die qua signatuur niet passen maar ga op zoek naar de meest geschikte locatie binnen de regio. Het gaat tenslotte om de ontwikkeling van (werkgelegenheid binnen) de regio.

De toelichtingen zijn verzorgd door Esther Geuting (partner STEC), Han Looijen (Wethouder gemeente Zaltbommel) en Peter Smaal (projectleider Logistieke hotspot). Daarnaast heeft een discussie met de sprekers en deelnemers plaatsgevonden en is de middag afgesloten met een rondleiding bij Metaglas BV en een goedverzorgde borrel.

Wij zien u volgend jaar graag terug op de volgende bijeenkomst!

Hendrik Abbing (secretaris) VvG regio Gelderland