Uitnodiging Intervisiebijeenkomst Gemeenten 10 oktober 2012

12-09-2012

De VvG krijgt meerdere vragen binnen vanuit grondbedrijven dat er behoefte is aan overleg over hoe grondbedrijven om moeten gaan met de crisis en de bezuinigingen die daaruit voortvloeien, maar ook hoe verder te ontwikkelen in toekomst. Daarbij wordt gesproken over het grondbeleid, de rol van het grondbedrijf in de markt en de plaats van het grondbedrijf in de gemeentelijke organisatie. 

Er is behoefte aan nader overleg tussen gemeenten en om een soort platform op dat punt te creëren. De VvG wil daar graag een rol in spelen en organiseert daarom op 10 oktober 2012 een intervisiebijeenkomst in Utrecht. De doelstelling is om een middag te organiseren, waarin deelnemers vanuit de gemeentelijke organisatie met elkaar van gedachten kunnen wisselen en ervaringen kunnen delen.

De doelgroep bestaat uit directeuren, afdelingshoofden en medewerkers bij gemeenten die zich bezig houden met gebieds- en locatieontwikkelingen. Een actieve instelling wordt verwacht van de deelnemers. De deelnemers zullen zelf actief moeten meedenken en zelf voorbeelden en vragen en oplossingen moeten aandragen. Om structuur te geven aan de intervisie zal een aantal spraakmakende thema’s behandeld worden door een aantal sprekers. Daarna zullen de deelnemers in groepen uiteen te gaan onder leiding van een groepsleider aan verschillende tafels en zal een aantal thema’s besproken worden. Iedereen krijgt de mogelijkheid om ervaringen aan de groep voor te leggen en daarop reacties te ontvangen.