Verzoek om deelname onderzoek Bovenplanse Kosten en Bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling

18-03-2012

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties zijn een onderzoek gestart naar de mate waarop gemeenten bijdragen aan bovenplanse kosten en bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen vragen en ontvangen van projectontwikkelaars/private eigenaren. Het gaat hierbij om bijdragen die sinds de invoering van de Wro in 2008 mogelijk zijn via structuurvisies maar ook om bijdragen die door gemeenten en projectontwikkelaars/private eigenaren al sinds jaar en dag betaald worden vanuit de grondexploitaties.

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk gemeenten aan dit onderzoek deelnemen omdat op basis hiervan (en wellicht een vervolgonderzoek over 2 jaar) een forfaitair bedrag bepaald kan worden dat de bijdragen gaat vervangen.

Een brief is door het ministerie naar elke gemeente gestuurd. Hierin wordt verzocht de naam van een contactpersoon door te geven aan Barbara van Hoek van BVH Ruimte bv te ‘s-Hertogenbosch. Zij voert dit onderzoek in opdracht van de ministeries uit.

Wanneer u nog niet heeft gereageerd op de brief kunt u de naam van de contactpersoon doorgeven via info@bvhruimte.nl of Barbaravanhoek@bvhruimte.nl.