VvG regio Gelderland bijeenkomst: De stedelijke herontwikkeling in Zutphen

19-09-2011

Op 7 september heeft de VvG regio Gelderland een bijeenkomst georganiseerd en waren de genodigden bijeengekomen in het informatiecentrum Waterkwartier te Zutphen. Als thema stond de stedelijke herontwikkeling van wijken centraal.

Interactieve discussie
Na een hartelijk welkom door de voorzitter van de regio Gelderland de heer A. Ebbekink aan de circa 40 aanwezigen werd gestart met een aantal huishoudelijke mededelingen door de voorzitter. Joop Groot Nibbelink trad af als penningmeester, wegens zijn pensionering. Als nieuw bestuurslid werd Hendrik Abbing van de Gemeente Harderwijk voorgesteld, hij neemt de rol van secretaris op zich. Rita van Dam van de Gemeente Lelystad zal de functie van penningmeester overnemen. De heer Ebbekink geeft aan dat het bestuur blij is, dat de nieuwe formule voor deze bijeenkomst (interactieve inhoudelijke discussie rondom een thema, gekoppeld aan de te bezoeken locaties van de gastgemeente) gezien het grote aantal aanmeldingen, duidelijk aanslaat bij de deelnemers.

Vervolgens gaf hij het woord aan de heer N. Mediati van bureau Pas bv. Na een korte inleiding met als titel “Nu even niet de getallen, maar de planeconoom als manager van uitgangspunten”, startte de interactieve discussie over de problemen en de mogelijke oplossingen, die men zoal tegenkomt bij herontwikkelingen van verouderde stadswijken (in fysiek en sociaal opzicht), zoals het Waterkwartier. Hierbij is vanuit een aantal actuele en meer algemene thema’s een koppeling gelegd met “Binnenstedelijke herontwikkeling”: de impact van marktontwikkelingen, bezuinigingen, krimp versus groei, duurzaamheid en de inzet van wettelijk instrumentarium. Van belang is hierbij de integrale aanpak van financiën & beleid en harde versus zachte sectoren. Risicomanagement en prioritering van projecten krijgen thans volop de aandacht. Aan de hand van een viertal stellingen werd de discussie verder vormgegeven:

1. De verwachte marktvraag op korte termijn is bepalend voor wat er wordt gebouwd.
2. De gemeentelijke visie op zachte sectoren bepaald de toekomst van binnenstedelijke herontwikkeling.
3. Om ontwikkelaars te stimuleren duurzaam te bouwen bij binnenstedelijke herontwikkeling moeten gemeenten grondprijzen verlagen bij duurzame projecten.
4. Het instrumentarium van de grondexploitatiewet leent zich niet voor binnenstedelijke herontwikkeling.

Lees hier verder.