Uitnodiging bijeenkomst VvG Regio Gelderland

10-08-2011

U wordt van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van de Vereniging van Grondbedrijven Regio Gelderland om een interessante en boeiende middag over stedelijke herontwikkeling van Wijken mee te maken. De bijeenkomst wordt op woensdag 7 september 2011 gehouden in het informatiecentrum Waterkwartier aan de Vijfmorgenstraat 106 te Zutphen.

Het programma omvat een inleiding met als titel “Nu even niet de getallen, de planeconoom als manager van uitgangspunten” en een interactieve discussie verzorgt door Nazzareno Mediati van Pas BV adviseurs gebiedsontwikkeling over welke problemen men zoal tegenkomt en welke oplossingen er zijn voor dit soort gebiedsontwikkelingen.

Daarna volgt een bezoek aan de 3 locaties van Zutphen (Hart van de Wijk, Lunettetuin en Gerard Doustraat), waar het nodige te zien is en er worden toelichtingen verzorgd door de programmamanager, projectleiders en de planeconoom. De gebiedsontwikkelingen in het Waterkwartier omvatten de sloop en nieuwbouw van woningen, winkelcentrum en een aanleg van een park. Hierbij spelen allerlei zaken een als verwerving en onteigening, sloop- en nieuwbouw, fiscaliteit, staatssteuntoets, woningbouw programmering en marktomstandigheden, kwaliteit openbaar gebied een rol.