Voorstel herziening BBV-regels grondexploitatie

14-07-2015

De commissie BBV (Besluit, begroting en verantwoording) heeft een aantal voorstellen uitgewerkt over de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels bij grondexploitaties. De wijzigingen leiden tot meer transparantie, eenduidigheid en een vermindering van de administratieve lasten.

Aanleiding
Aanleiding voor de voorstellen is een aantal ontwikkelingen op het gebied van grondexploitaties:

  • de forse afboekingen van gemeenten op grondposities in de afgelopen jaren
  • de aanbevelingen uit het rapport Vernieuwing BBV over transparantie en vergelijkbaarheid
  • de aankomende Omgevingswet
  • de aankomende vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten (Vpb).


Meer informatie

(Persbericht VNG, 13 juli 2015)