Voorjaarscongres 10 juni 2015: Economische innovatie als motor voor ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling

12-04-2015

Het voorjaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven vindt plaats op woensdag 10 juni 2015 in Amsterdam. De gemeente Amsterdam ontvangt u graag in Pakhuis de Zwijger en is verheugd u te kunnen laten zien dat het weer een stuk beter gaat in de gebiedsontwikkeling.

Amsterdam is en blijft een stad die aantrekkelijk is, zowel voor mensen die er al wonen als voor nieuwkomers ‘van buiten’: jongeren, ouderen, expats en ‘leden van subculturen’. Al die mensen proberen wat van hun gading te vinden in de stad en zich daar te vestigen, in toenemende mate voor langere tijd, waardoor het aantal gezinnen ook weer toeneemt. De stad groeit al geruime tijd met meer dan 10.000 inwoners netto per jaar en de verwachting is dat deze trend zal aanhouden. Dit vertaalt zich nu ook weer in toenemende vraag naar woningen. De ruimtelijke sector, ontwikkelaars en beleggers en (wat minder dan voorheen) woningcorporaties zijn samen met de gemeente als grote grondeigenaar in staat die toenemende vraag te faciliteren. In 2014 was het aantal woningen waarvan de bouw is gestart weer op het niveau van vóór de crisis: ruim 5.200. Maar het gaat wel anders, met deels andere partijen, vaak in andere samenstellingen en met nieuwe arrangementen.

Tijdens het ochtendprogramma staan we stil bij de nieuwe economische dynamiek en hoe die neerslaat in een veranderende ruimtevraag en daarmee in de gebiedsontwikkeling. Dat gebeurt vanuit verschillende invalshoeken: Pieter Tordoir die als hoogleraar aan de UvA de nieuwe ruimtelijke dynamiek vanuit een wetenschappelijke invalshoek analyseert; private partijen die actief zijn in de gebiedsontwikkeling, waarbij onder meer de randvoorwaarden voor herontwikkeling van de Shell toren op Overhoeks, zowel door de ontwikkelaar als door de eindgebruiker, worden toegelicht. En Pierre van Rossum die als directeur Grond en Ontwikkeling zal ingaan op de ‘lessons learned’ uit de crisis aan de gemeentelijke kant en toe zal lichten hoe de gebiedsontwikkeling nieuwe stijl er aan de publieke kant uit ziet.

Dit vormt een mooie inleiding op het middagprogramma waarbij de deelnemers kunnen kiezen uit drie excursiedoelen:

Stedelijke transformatie: in het westelijk deel van de stad worden voorbeelden van gebiedstransformatie en gebouwtransformatie bezocht, waaronder de Hallen en het GAK gebouw;
Transformatie van gebieden aan het IJ, waarbij per boot een bezoek wordt gebracht aan Buiksloterham, een gemengd transformatiegebied aan de Noordelijke IJ-oever, en het Minervahavengebied, een gebied waar de van oorsprong haven gerelateerde functies meer en meer worden gemengd met nieuwe bedrijvigheid;
Nieuwe gebiedsontwikkeling aan de oostzijde van de stad, met bezoeken aan het Zeeburgereiland en het Cruquiusgebied, een binnenstedelijk werkgebied met deels particulier grondeigendom, dat de komende jaren zal worden getransformeerd naar een woon-werkgebied.

De rondleidingen eindigen weer bij Pakhuis de Zwijger waar het congres wordt afgesloten met een borrel.

De Vereniging van Grondbedrijven en de gemeente Amsterdam verwelkomen u graag op dit interessante congres!