Najaarscongres 12 november 2014: Wenkende perspectieven in gebiedsontwikkeling

28-09-2014

De Vereniging van Grondbedrijven organiseert dit jaar weer een najaarscongres voor gemeenten op 12 november a.s. in de Reehorst te Ede. Het thema is: ‘Wenkende perspectieven in gebiedsontwikkeling’. Er is aandacht voor o.a.: Het jaar van de Ruimte 2015, samenwerking sociaal en fysiek domein en ontwikkelingen in praktijk en wetgeving.

In gebiedsontwikkeling zijn er tal van ontwikkelingen die onzeker zijn. Zoals de economische ontwikkeling, de vastgoedmarkten, de effecten van technologische innovatie, de wensen van (eind)gebruikers en de wetgeving. Wie en wat bepaalt de toekomst van Nederland? Meer specifiek: Wat zijn dan de ruimtelijke opgaven waaraan gewerkt wordt? En hoe kunnen we bijvoorbeeld de assets als grond, vastgoed, geld en kennis concreet bijdragen aan de opgaven van de drie grote decentralisaties jeugd, zorg en werk die op 1 januari 2015 op de gemeenten afkomen? Welke synergie valt er verder te behalen en welke concrete toepassingen op het gemeentelijke niveau zijn mogelijk? Hoe flexibel te werken, zonder blauwdrukken en met welke partners en eindgebruikers?