Vernieuwde notitie Grondbeleid

07-08-2019

De commissie BBV heeft een vernieuwde notitie Grondbeleid tot stand gebracht. Deze notitie betreft een samenvoeging en actualisering van de eerder gepubliceerde notities over grondexploitatie, faciliterend grondbeleid, nadere uitleg tussentijds winst nemen en voorbeeld verwerken onderhanden werk. Verder zijn de Vragen & Antwoorden hierover in deze notitie verwerkt. De eerder gepubliceerde notities en Vragen en Antwoorden komen hiermee te vervallen. Deze notitie is met ingang van 2019 van toepassing.