Voorjaarscongres 25 mei 2016 in Enschede: ‘Op zoek naar balans in stedelijke ontwikkeling’

05-04-2016

Het voorjaarscongres vindt op woensdag 25 mei 2016 plaats in Enschede en Hengelo. Deze beide gemeenten zijn deze dag uw gastgemeente en u krijgt de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende gebiedsontwikkelingen in beide steden. Hengelo en Enschede zijn op vele manieren met elkaar verbonden. In de jaren ’90 onderzochten de steden de mogelijkheden van een fusie. Deze dubbelstadplannen bleken uiteindelijk een stap te ver. Vervolgens keken beide steden een tijd lang met een schuin naar oog elkaar. Die houding is de laatste jaren wel veranderd. De steden zien de noodzaak in van samenwerking in de huidige tijd, waar (gemeente)grenzen er nauwelijks meer toe doen. Noaberschap - een oud en mooi Twents begrip - is meer dan ooit nodig.

In het ochtendprogramma zult u allereerst door Peter Rijnberg op de hoogte worden gesteld van de actuele stand van zaken op het gebied van de Vennootschapsbelasting. Henk van der Heijden zal uitgebreid ingaan op de aanpassingen die zijn gedaan met betrekking tot het Besluit Begroting en Verantwoording. De problematiek van binnensteden zal worden besproken door David Evers. Wat te doen met leegstand en wat zijn de mogelijkheden van transformatie? Cees-Jan Pen zal daarna zijn visie geven hoe gemeenten om zouden moeten gaan met de centrumproblematiek in Nederland. Wat zijn daarbij de (on)mogelijkheden voor gemeenten? En wat is de (on)wenselijkheid van het gemeentelijk beleid? Jeroen Hatenboer zal u tenslotte een kijkje in de Enschedese keuken geven, hoe gaat Enschede om met de binnenstad?

In het middagprogramma kunnen de deelnemers kiezen uit drie excursiedoelen:

  • Binnenstad/Roombeek: te voet wordt de binnenstad van Enschede bezocht, waar u de transformatie die het centrum het afgelopen decennium heeft ondergaan kunt aanschouwen. Vervolgens fietst u naar Roombeek, de wijk die in 2000 werd getroffen door de vuurwerkramp. Tijdens deze excursie wordt u rondgeleid door een gebied van ruim 60 hectare waar de afgelopen jaren een mix van woningbouw, maatschappelijke en culturele voorzieningen en bedrijvigheid in een sneltreinvaart zijn ontwikkeld.
  • Roombeek/Gebiedsontwikkeling Vliegveld Twenthe: op de fiets zult u Roombeek verkennen en zult u vervolgens ontdekken hoe de voormalige vliegbasis Twente na een jarenlange ontdekkingstocht een nieuwe invulling heeft gekregen.
  • Hengelo: per bus of, voor de liefhebbers, met de solex zult u diverse wijken/projecten in Hengelo bezichtigen, zoals de Gieterij in Hart van Zuid (de voormalige oude Gieterij is verbouwd tot een onderwijscomplex), het vernieuwd Centraal Station Twente en Tuindorp ’t Lansink, een van rijkswege beschermd dorpsgezicht.