VvG Voorjaarscongres in Eindhoven op 15 mei 2019: Toekomstbestendige woningbouw

26-02-2019

Tijdens het ochtendprogramma van ons congres zal Desirée Uitzetter (directeur Gebiedsontwikkeling bij BPD en voorzitter van de NEPROM) vertellen hoe ontwikkelaars aankijken tegen de (dis)continuïteit van de bouwproductie. Hoe gaan ontwikkelaars om met de huidige hoge bouwkosten en projecten die stil dreigen te vallen? En als er straks weer een crisis komt, wat hebben we dan geleerd van de vorige? Voelen ontwikkelaars zich verantwoordelijk voor een toekomstbestendige woningmarkt? Wat zet een ontwikkelaar aan om te gaan voor een minder lucratief product als dat een antwoord is op de vergrijzende bevolking en de sterke toename van eenpersoonshuishoudens en behoefte aan sociale huur? Dorien Manting (sectorhoofd Verstedelijking en Mobiliteit bij het Planbureau voor de Leefomgeving en bijzonder hoogleraar Bevolking en Ruimte bij de Universiteit van Amsterdam) geeft haar visie op de toekomstige vraag vanuit demografische trends. Stedelijke ontwikkeling gaat over het bouwen van de stad van de toekomst. Maar hoe ziet de toekomstige vraag er dan uit en is er een verschil tussen stad en ommeland? Wat zijn verstandige producten om te bouwen vanuit demografische tendensen zoals de vergrijzing? En hoe is dat te combineren met een groot tekort voor startende gezinnen en groepen aangewezen op sociale huur? Verder vertelt wethouder Yasin Torunoglu u over de ambities van de gemeente Eindhoven op het vlak van bevolkingsgroei, economische voorspoed en een inclusieve stad. Deze ambities leiden tot ruimtelijke uitdagingen: verdichting die hand in hand moet gaan met verduurzaming. Het Eindhovense grondbeleid sluit hierop aan: niet alleen de prijs is leidend, maar koersen op brede waardecreatie in de gebiedsontwikkelingen in de stad. José Goud (programmaleider Grond van gemeente Eindhoven) legt vanuit het ingezette bouwoffensief uit welke instrumenten op het gebied van grondzaken en gebiedsontwikkeling gemeente Eindhoven inzet om haar ambities te realiseren.

Na de lunch zult u vervolgens te voet, per bus of fiets projecten in Eindhoven bezoeken. De gemeente Eindhoven heeft parallel drie middagprogramma’s samengesteld. Een interessante variatie van lessen uit de Vinexwijk Meerhoven, de succesvolle ontwikkelingen in Strijp en uitdagende binnenstedelijke ontwikkelingen. Het congres wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een borrel op een mooie locatie in Eindhoven.