VvG Voorjaarscongres 2019

Toekomstbestendige woningbouw


Introductie - Programma - Datum & Locatie - Aanmelding - Annulering - Routebeschrijving


Op bezoek bij de gemeente Eindhoven!

In 2018 zijn er 74.000 woningen bijgekomen door nieuwbouw en transformatie. Dat is meer dan in 2017, maar nog lang niet genoeg. Er is nog een groot tekort, opgelopen in de afgelopen jaren. Aan de opdracht voor meer nieuwe woningen wordt hard gewerkt. Of het tekort enigszins wordt ingelopen is maar de vraag. Helemaal als bouwkosten projecten onhaalbaar maken of wanneer er weer een einde komt aan de economische opleving. Deze enorme pieken en dalen in de woningbouw hebben grote nadelen. Kunnen we de woningbouw en woningmarkt gelijkmatiger en toekomstbestendiger maken? Bijvoorbeeld door te streven naar constantere bouwstromen. Of door in de programmering rekening te houden met doorstroming op de woningmarkt en demografische trends bekeken over meerdere decennia. Hoe zorgen we hiervoor? In hoeverre dragen nieuwe woningen bij aan de doorstroming op de woningmarkt?

Desirée Uitzetter (directeur Gebiedsontwikkeling bij BPD en voorzitter van de NEPROM) vertelt hoe ontwikkelaars aankijken tegen de (dis)continuïteit van de bouwproductie. Hoe gaan ontwikkelaars om met de huidige hoge bouwkosten en projecten die stil dreigen te vallen? En als er straks weer een crisis komt, wat hebben we dan geleerd van de vorige? Voelen ontwikkelaars zich verantwoordelijk voor een toekomstbestendige woningmarkt? Wat zet een ontwikkelaar aan om te gaan voor een minder lucratief product als dat een antwoord is op de vergrijzende bevolking en de sterke toename van eenpersoonshuishoudens en behoefte aan sociale huur? Dorien Manting (sectorhoofd Verstedelijking en Mobiliteit bij het Planbureau voor de Leefomgeving en bijzonder hoogleraar Bevolking en Ruimte bij de Universiteit van Amsterdam) geeft haar visie op de toekomstige vraag vanuit demografische trends. Stedelijke ontwikkeling gaat over het bouwen van de stad van de toekomst. Maar hoe ziet de toekomstige vraag er dan uit en is er een verschil tussen stad en ommeland? Wat zijn verstandige producten om te bouwen vanuit demografische tendensen zoals de vergrijzing? En hoe is dat te combineren met een groot tekort voor startende gezinnen en groepen aangewezen op sociale huur? Verder vertelt wethouder Yasin Torunoglu u over de ambities van de gemeente Eindhoven op het vlak van bevolkingsgroei, economische voorspoed en een inclusieve stad. Deze ambities leiden tot ruimtelijke uitdagingen: verdichting die hand in hand moet gaan met verduurzaming. Het Eindhovense grondbeleid sluit hierop aan: niet alleen de prijs is leidend, maar koersen op brede waardecreatie in de gebiedsontwikkelingen in de stad. José Goud (programmaleider Grond van gemeente Eindhoven) legt vanuit het ingezette bouwoffensief uit welke instrumenten op het gebied van grondzaken en gebiedsontwikkeling gemeente Eindhoven inzet om haar ambities te realiseren.

Het ochtendprogramma vindt plaats bij Igluu, gevestigd in de Lichttoren, de voormalige gloeilampenfabriek van Philips in het hart van Eindhoven. De grote industriële ruimtes met hoge plafonds, de hippe inrichting en de centrale ligging maken deze historische locatie extra bijzonder.

Na de lunch zult u vervolgens te voet, per bus of fiets projecten in Eindhoven bezoeken. De gemeente Eindhoven heeft parallel drie middagprogramma’s samengesteld. Een interessante variatie van lessen uit de Vinexwijk Meerhoven, de succesvolle ontwikkelingen in Strijp en uitdagende binnenstedelijke ontwikkelingen. Bij aanmelding kunt u uw keuze aangeven. Het congres wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een borrel op een mooie locatie in Eindhoven.

De Vereniging van Grondbedrijven en de gemeente Eindhoven verwelkomen u graag op dit interessante congres!!


PROGRAMMA 

9.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Welkom en opening door de voorzitter
  drs. ing. A.L. (Annius) Hoornstra
Voorzitter VvG
10.10 uur Continue bouwstroom
  drs. D. (Desirée) Uitzetter
Directeur Gebiedsontwikkeling bij BPD en voorzitter van de NEPROM
10.35 uur Doorstroming op de woningmarkt
  prof. dr. D. (Dorine) Manting
Sctorhoofd Verstedelijking en Mobiliteit bij het Planbureau voor de Leefomgeving en bijzonder hoogleraar Bevolking en Ruimte bij de Universiteit van Amsterdam  
11.00 uur Groeiambities en kwaliteit
  Y. (Yasin) Torunoglu
Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte, Burgerparticipatie en Dienstverlening van de gemeente Eindhoven
11.25 uur

Instrumenten voor het bouwoffensief

 

J. (José) Goud MA
Programmaleider Grond van de gemeente Eindhoven

11.50 uur Afronding ochtendprogramma
12.00 uur Bezoek projecten gemeente Eindhoven
  Het bezoek aan de projecten in Eindhoven is door de gemeente Eindhoven in samenwerking met de VvG georganiseerd. Tijdens verschillende programma’s zullen gerealiseerde projecten worden bezocht en toekomstige projecten worden besproken.
Het programma gaat langs één van de drie excursiedoelen van Eindhoven: Binnenstad en stationsgebied, Strijp S, T, R of Meerhoven. Over deze locaties en de programma’s vindt u verderop meer informatie.
16.30 uur Borrel
  Aansluitend aan het middagprogramma wordt u een borrel aangeboden op een prachtige locatie in Eindhoven.
18.00 uur Huishoudelijke vergadering VvG
18.30 uur Sluiting

 

MIDDAGPROGRAMMAS

Brainport Eindhoven is één van de drie economische kerngebieden van Nederland. De afgelopen decennia is de regio hard gegroeid, maar nu loopt de gemeente Eindhoven tegen haar grenzen aan. De gemeente Eindhoven investeert in bereikbaarheid, voorzieningen en in een bruisend stadshart. Na de lunch nemen we u mee naar de projecten die hieraan bijdragen en krijgt u een toelichting hierop. U kunt kiezen uit drie interessante middagprogramma’s. Voor elk van de drie hieronder beschreven programmaonderdelen geldt een maximaal deelnemersaantal. De aanmeldingen zullen worden ingeboekt op volgorde van binnenkomst. Is uw eerste voorkeur volgeboekt dan zult u worden geplaatst op de excursie met uw tweede voorkeur. Is ook deze excursie volgeboekt dan behouden wij ons het recht voor u te plaatsen op de excursie met uw derde voorkeur.

PROGRAMMA 1: Wandelen door de binnenstad en stationsgebied

Herinrichting Boeiende Binnenstad

De eerste fase van de aanpak van het centrumgebied is het verbeteren van de openbare ruimte van het stadshart. De bijzondere kwaliteit van het stedelijk groen en een hoogwaardige verblijfsgebied met een eigen Eindhovens signatuur is gericht op ontmoeten en ontspannen. Er wordt een plan uitgewerkt, waarin groen, klimaat, binnenstadsvisie, sport, Smart City, Garden City, openbare ruimte en detailhandel samenkomen. Eindhoven geeft samen met haar partners in de stad uitvoering aan deze ontwikkeling en laat zien welk belang ze zelf daaraan hecht. De binnenstad moet een internationale hotspot worden waar de kernwaarden van het DNA – technologie, design en kennis – vertegenwoordigd zijn, ook in de openbare ruimte.

Stationsgebied

Eindhoven werkt aan de ontwikkeling van Internationale Knoop XL. Dit heeft ook consequenties voor het stationsgebied. Het stationsgebouw met de herkenbare transistorradio als voorgevel, is een iconisch en karakteristiek gebouw dat herinnert aan de gouden jaren van Philips. Om de historie te behouden en aan te sluiten op de nieuwe stationshal, kreeg het stationsgebouw aan de buiten- en binnenzijde een grondige renovatie. Maar op langere termijn is een schaalsprong van het station noodzakelijk. Aan de oostelijke kant van het station ligt een braakliggend terrein (onderdeel van Lichthoven), een potentiële ontwikkellocatie, waar de eerste ontwikkeling al heeft plaatsgevonden, namelijk The Student Hotel. In de toekomst zal het terrein verder ontwikkeld worden door AM Real Estate Development.

Mariënhage

Mariënhage is één van de oudste plekken van de stad en jarenlang het domein geweest van de Orde der Augustijnen. DELA is grondeigenaar en werkt met de provincie Noord-Brabant, de paters Augustijnen, NRF en de gemeente Eindhoven aan het concept ‘DELAmondo’. Daarin is plaats voor een thematisch kleinschalig conferentiehotel met vergaderfaciliteiten, een bar, een brasserie en twee ceremoniehuizen.

NRE-terrein

Elf bijzondere fabriekspanden, restanten van de voormalige gasindustrie, vormen de basis voor het historische karakter van het NRE-terrein, het voormalige terrein van Nutsbedrijven Regio Eindhoven. Een perfect gelegen gebied aan de rand van het stadscentrum. Vanaf begin 2014 is de gemeente Eindhoven met enkele gedreven initiatiefnemers gestart met de transformatie van het gebied. Gezamenlijk zal dit voormalige industrie- en havengebied veranderen in een kleinschalige, levendige en creatieve stadsbuurt waar wordt gewoond en gewerkt.

PROGRAMMA 2: Fietsen door Strijp S, T, R

Strijp-S

Strijp-S was van oorsprong één van de markante bedrijventerreinen van Philips. Dit gebied heeft de naam ‘Strijp-S’ behouden toen het na de terugtrekking van Philips in de jaren ’90 beschikbaar kwam voor de stad. Sinds 2006 heeft de ontwikkeling van Strijp-S tot een multifunctioneel gebied met wonen, werken en ontspanning, een hoge vlucht genomen. Strijp-S is in de afgelopen jaren organisch gegroeid tot een culturele hotspot, met een scala aan evenementen en een living lab voor design en technologie. In 2012 zijn de eerste permanente bewoners op Strijp-S gekomen. De levendigheid op Strijp-S en de uiteenlopende en opvallende woonvormen trekken een jonge doelgroep aan. Vanuit die eigenheid wordt Strijp-S de komende jaren verder ontwikkeld.

Bedrijventerrein Strijp-T

Strijp-T wordt in de komende jaren grotendeels opnieuw ontwikkeld en gevuld met moderne bedrijvigheid en daaraan ondersteunende functies. Hiertoe is een nieuwe visie op Strijp-T ontwikkeld waarin ‘Make-Create-Innovate’ centraal staat, met het accent op hightech, Smart Society, sustainability en experience. Twee forse gebouwen langs de Beukenlaan zijn inmiddels vrijwel geheel gemoderniseerd en worden gefaseerd in gebruik genomen. De wegen en groenvoorziening van Strijp-T worden opnieuw ingericht en verbeterd zodat er weer een aantrekkelijke werk- en verblijfsomgeving ontstaat. Er is een biomassacentrale gebouwd die de energieproductie goeddeels heeft overgenomen van de gasgestookte warmtekrachtcentrale.

Strijp-R

Strijp-R is een project van ontwikkelaar Amvest, die meer dan tien jaar geleden de bijzondere mogelijkheden van Strijp-R als woonwijk zag wegens de gunstige ligging en het industrieel historisch karakter dat dan ook behouden werd. Amvest ontwikkelde en voerde een plan uit voor 500 woningen voor de huidige en toekomstige bewoners.

PROGRAMMA 3: Met de bus naar Meerhoven

De aanbouw van Meerhoven startte in 1997, de eerste huizen zijn opgeleverd in 1999. Van oorsprong is Meerhoven een Vinexwijk. Doel voor Meerhoven was het realiseren van een woonwijk met circa 6.000 woningen met daaromheen bedrijvigheid. Naast de woongebieden Bosrijk, Grasrijk, Meerrijk, Waterrijk en Zandrijk wordt Meerhoven gevormd uit de bedrijfslocaties Flight Forum en Park Forum. Er is een HOV-busverbinding met de stad en Eindhoven Airport en een groot deel van Meerhoven aangesloten op stadsverwarming van een biomassacentrale. Diverse historische gebouwen en structuren zoals de oude landingsbaan zijn in het plan van Meerhoven behouden en hebben een plek gekregen naast de woningen die uitgaan van uitgesproken moderne architectuur. Meerhoven heeft een stedelijk woonmilieu, waar men voor de recreatie en natuurbeleving terecht kan in het in Engelse landschapsstijl aangelegde park van 60 ha groot, dat de prestigieuze Dirk Roosenburgprijs heeft gewonnen. De oorspronkelijke doelstelling voor woningaantallen in Meerhoven is tijdens de woningbouwcrisis in de periode 2008-2012 bijgesteld naar ca 5.500 woningen, waarvan er nu ongeveer 4.200 zijn gerealiseerd. In de deelgebieden Waterrijk en Bosrijk wordt nog volop gebouwd. Ook wordt er nog gewerkt aan toevoeging van met name appartementen in het sterk verstedelijkte centrum Meerrijk.

Bosrijk

Bosrijk bedient een specifieke niche in de markt: het betreft stedelijk wonen, waarbij woningen in compacte clusters als “beelden in een beeldentuin” zonder privétuinen worden gebouwd. Deze woningclusters worden hierbij in het bestaande groene en boomrijke landschap ingepast.

Waterrijk

De bestaande groenstructuur van het voormalig militair oefenterrein vormt de basis voor de stedenbouwkundige opzet van Waterrijk. Tijdens de crisis kwam dit project niet tot de gewenste ontwikkeling en de gemeente Eindhoven heeft daarom in 2012 een geheel eigen plan van aanpak en businesscase gemaakt en is zelf de markt opgegaan. Door deze aanpak en de aantrekkende markt is er in recordtijd een woonbuurt ontwikkeld met een eigentijdse architectuur. Waterrijk is voor het grootste deel voltooid. Verder is er in Waterrijk ook nog ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap Uiteindelijk komt er een wijk met ca 1.000 woningen, voornamelijk eengezinswoningen.

Meerrijk

Meerrijk is het centrum van de wijk met ongeveer 12.000 m2 aan economische functies en een programma van 700 woningen, waarvan de helft inmiddels is gebouwd. Parkeren gebeurt vrijwel geheel ondergronds. Het stedenbouwkundig plan is sterk geïnspireerd op de aanblik van een stad in Toscane zoals San Gimignano, maar dan natuurlijk in een geheel eigentijdse vorm en bouwwijze. 


DATUM EN LOCATIE

Het voorjaarscongres van de VvG vindt plaats op woensdag 15 mei 2019. De gemeente Eindhoven is deze dag uw gastgemeente en u zult de stad tijdens het congres bezoeken. De aanvang van het congres is om 10.00 uur in Igluu Eindhoven (Lichttoren 32 in Eindhoven). U ziet de Lichttoren, de voormalige gloeilampenfabriek van Philips al van verre (de entree ligt in de hoek van de Lichttoren en het ArtHotel). Vervolgens zal tijdens het congres het vervoer te voet, per fiets of per bus plaatsvinden. Het congres zal eindigen met een borrel in een mooie locatie in Eindhoven.


AANMELDING

Aanmelding voor het congres is mogelijk vóór 8 mei a.s. U kunt zich hier aanmelden. Hierbij is de invoer van uw lidmaatschaps- of donateurnummer vereist. De kosten voor het congres bedragen € 97,- (excl. BTW) per persoon voor gemeenten en € 295,- (excl. BTW) per persoon voor donateurs. Aan dit congres kunnen maximaal 300 personen deelnemen. De datum van aanmelding is leidend. Wij raden u daarom aan om u zo spoedig mogelijk aan te melden. Bij aanmelding kunt u uw keuze voor het middagprogramma aangeven. Voor elk van de drie programmaonderdelen geldt een maximaal deelnemersaantal. De aanmeldingen zullen worden ingeboekt op volgorde van binnenkomst. Is uw eerste voorkeur volgeboekt dan zult u worden geplaatst op de excursie met uw tweede voorkeur. Is ook deze excursie volgeboekt dan behouden wij ons het recht voor u te plaatsen in een ander programma. Wegens technische redenen verzoeken wij u vriendelijk slechts één persoon tegelijkertijd in te schrijven.
U krijgt na aanmelding een automatische bevestiging per email. Deze bevestiging dient als toegangsbewijs voor het congres. Na het congres ontvangt u een factuur voor de kosten van deelname aan het congres.

Mocht u problemen ondervinden met uw aanmelding dat kunt u een mail sturen naar info@vvg.nl o.v.v. naam gemeente, naam deelnemer, keuze middagprogramma en eventueel het inkoopnummer/routenummer.

Indien u een voedselallergie heeft, wilt u dit doorgeven via info@vvg.nl?


ANNULERING

Annulering is alleen schriftelijk (of per email via info@vvg.nl) mogelijk en dient uiterlijk 17 april 2019 binnen te zijn bij het secretariaat. Indien annulering niet voor bovengenoemde datum is ontvangen, bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Bij verhindering mag uw plaats worden ingenomen door een vervanger. U wordt verzocht eventuele vervanging per email door te geven aan de VvG via info@vvg.nl.


ROUTEBESCHRIJVING

Routebeschrijving
Met de routeplanner van Google Maps stippelt u gemakkelijk uw route uit naar congreslocatie Igluu in Eindhoven. Klik hier voor de opties en plan uw route! Als u recht voor de Lichttoren staat, bevindt de ingang van Igluu zich 100 meter naar rechts, op nummer 32. De entree ligt in de hoek van de Lichttoren en het ArtHotel (zie onderstaande foto).  

 

Openbaar Vervoer

Igluu Eindhoven bevindt zich op 3 minuten loopafstand vanaf Eindhoven CS. Neem op het station de uitgang ‘Centrum’ en loop naar rechts in de richting van de Bijenkorf. Steek de Vestdijk over en loop voor de Bijenkorf langs, over het 18 Septemberplein naar de kruising van de Mathildalaan en de Emmalaan. Steek de kruising over en u staat recht voor het Lichttoren gebouw. De ingang van Igluu bevindt zich 100 meter naar rechts, op nummer 32. De entree is vanaf de straat niet gelijk te zien maar ligt in de hoek van de Lichttoren en het ArtHotel.

Parkeren
Er zijn vele parkeergarages in Eindhoven waar u uw auto kunt parkeren. P1 Parking Mathildelaan is de dichtsbijzijnde parkeergarage, direct gelegen aan de overzijde van Igluu. Uitrijkaarten kunt u kopen bij de receptie van Igluu. Een iets verder gelegen parkeermogelijkheid is Q-Park P+R Fuutlaan.