Welkom

Nieuwe geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen

16 juli 2020 - Overheden, consumenten en bouwsector roepen kabinet op tot actie Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, vrezen dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woningbouw in grote delen... Meer

Investeringsimpuls verkeersveiligheid

22 juni 2020 - Het Rijk geeft in 2020 en 2021 een impuls aan een verkeersveilige infrastructuur door aan vervoerregio's, gemeenten, waterschappen en provincies in 2020 en 2021 € 100 miljoen inclusief btw beschikbaar te stellen. Dit is de eerste tranche van... Meer