Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

24 mei 2020

Lees hier meer over de nieuwe datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en klik hier voor geplande webinars over diverse aspecten van de Omgevingswet en om webinars terug te zien.