Presentaties

In deze sectie vindt u de presentaties van sprekers van reeds georganiseerde congressen door de VvG.

Congres 13 november 2019

Gebiedsontwikkeling vandaag: andere financiële uitdagingen

prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot - Transportinvesteringen in een decentraliserende wereld: financiering van lokale gebiedsontwikkeling

drs. H. (Helen) Amerika - Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019

drs. H. (Heleen) Wijtmans MSRE en drs. R. (Rianne) Nederhof - Casus: samenwerking gemeente Utrecht en marktpartij in Smakkelaarsveld

prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman - Partnerselectie en tenderen: waar liggen de juridische grenzen?

E.J. (Edward) van Schaijk MSc - It takes two to tender

drs. T. (Theo) Stauttener - Een gezonde mix van wonen en werken in stedelijke gebieden met hoge dichtheden

drs. C. (Caspar) Boendermaker - Energietransitie en gebiedsontwikkeling: twee ambities, één aanpak

mr. J.A.W. (Jeroen) Huijben - Aanvullingswet grondeigendom 

 

Congres 15 mei 2019

"Toekomstbestendige woningbouw"

drs. D. (Desirée) Uitzetter - Continue bouwstroom 

prof. dr. D. (Dorien) Manting - Doorstroming op de woningmarkt 

dhr. Y. (Yasin) Torunoglu - Groeiambities en kwaliteit

mw. J. (José) Goud - Instumenten voor het bouwoffensief 

 

Congres 14 november 2018

"Code Rood voor de woningmarkt"

prof. dr. P.J. (Peter) Boelhouwer - Welke demografische ontwikkelingen zitten er achter de bevolkingsgroei en wat zegt dit over de woningvraag?

drs. R.B. (Roald) Leemrijse - Duurzaam grondbeleid in de gemeente Assen

G. (Guido) Mertens - Maatschappelijk Verantwoord Grondbeleid

J.A.M. (Joop) van den Brand - 10 jaar Grondexploitatiewet, het verleden, het heden en de toekomst van het kostenverhaal

prof. dr. W.K. (Willem) Korthals Altes - Versnelling Woningbouw

prof. dr. J.C. (Co) Verdaas - Actieve(re) grondpolitiek - kans of rem?

G.J. Put - VvG Inspiratietrofee 2018

 

Congres 13 juni 2018

"Inspirerende stedelijke ontwikkeling in de praktijk"

R. (Roeland) van der Schaaf - Positie Groningen in (Noord) Nederland

R. (Richard) Lombaerts - Het Stedelijk Investeringsfonds als sturend instrument

D. (Dick) Janssen - De rol en het speelveld van de maatschappelijk ontwikkelaar

M. (Marcel) Tankink - Groningen vs Groningen

D. (Damo) Holt - Investeren en financieren bij gebiedstransformaties

drs. H.M.A. (Heleen) Aarts MRE - De meerwaarde van een actieve samenwerking tussen marktpartijen en grondbedrijven

 

Congres 8 november 2017

'Energietransitie en Ruimtelijke Ontwikkeling'

S. (Sjors) de Vries - De energietransitie: de ruimtelijke opgave met stip

Prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman - Grond voor Gebiedsontwikkeling: het Rli-advies over de aanvullingswet Grondeigendom

Drs. E.P. (Edward) Stigter - Grondbeleid als gezamenlijke verantwoordelijkheid

Drs. R. (Roger) Kersten - Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl vraagt om meer samenwerking

J. (Jeanet) van Antwerpen - Circulair ontwikkelen van bedrijventerreinen, hoe werkt dat?

D. (Daniel) Goedbloed - Rainproof "geen schade bij een hoosbui!"

T. (Thijs) Reuten - Maximaal Maatwerk

P. (Pallas) Agterberg - De energie opgave in de gebouwde omgeving

 

Congres 28 juni 2017

'Transities, trends en ontwikkelingen'

Presentatie H. de Groot - 'Groei en krimp in een urbaniserende wereld'

Presentatie E. Reiding - 'simNL: bouwen aan Nederland'

Presentatie C. Verdaas - 'Werkt het oude gereedschap in het nieuwe huis van de Omgevingswet?'

Presentatie M. Smallenbroek - 'De ruimtelijke betekenis van de energietransitie'

Presentatie N. Maarsen - 'Duurzame verdichting is het antwoord, maar wat is de vraag?'

Presentatie M. Sandmann - 'De Apeldoornse situatie op de grondmarkt' 

 

Congres 9 november 2016

'Gebiedsontwikkeling anno 2016'

Presentatie G. Teisman - 'Grond moet leren stromen'

Presentatie G. van Randeraat - 'Nieuwe allianties en energie in projecten'

Presentatie F. de Zeeuw & D.Uitzetter - 'Waardeketen gebiedsontwikkeling #track changes'

Presentatie P. Rijnberg & J. Piepers - 'VPB grondbedrijven, het eerste belastingjaar'

Presentatie W. Hulsker - 'Vraag en aanbod naar bedrijventerreinen: de cijfers voorbij'

Presentatie E. Daalhuisen - 'Rekenen aan sociale huur en middeldure huur'

Presentatie J. Fackeldey - 'De omgevingswet als sturingsinstrument voor een nieuwe ruimtelijke ordening'

 

 Congres 25 mei 2016

'Op zoek naar balans in stedelijke ontwikkeling'

Presentatie P. Rijnberg - 'Vpb grondbedrijven - 2016 het eerste belastingsjaar

Presentatie H. van der Heijden - 'Grondbedrijven eindelijk vergelijkbaar'

Presentatie D. Evers - 'De veerkrachtige binnenstad'

Presentatie C.J. Pen - 'De ondernemende binnenstad, wie kiest wordt gekozen'

Presentatie J. Hatenboer - 'Ontwikkelingen binnenstad'

 

Bijeenkomsten Vennootschapsbelasting Gemeentelijke Grondbedrijven 14 en 28 oktober, 17 november 2015

Hoe werkt de Vennootschapsbelasting?

Presentatie P. Rijnberg - 'De wetgeving toegelicht'

Presentatie R. Sessink - 'Balans'

Presentatie H. van der Heijden - 'BBV in relatie tot VPB'

Presentatie A. Bandsma/ K.Wanders/ R. Vreeker - 'Samenwerkingsvormen'

Presentatie J. Piepers - 'Toezicht'

 

Congres 4 november 2015

'De wereld draait door'..

 Presentatie P. Rijnberg - 'Vennootschapsbelasting grondbedrijven - stand van zaken'

Presentatie A. Bandsma - 'De wereld draait door: VPB'

Presentatie E. van der Krabben -

Presentatie A. Eldonk - 'Uw stad marktklaar voor investeerders'

Presentatie J. de Kruif - 'Verzelfstandiging noodzakelijk!'

Presentatie G. van Randeraat -

 

Congres 10 juni 2015

'Economische innovatie als motor voor ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling'

Presentatie P. Rijnberg - 'Vennootschapsbelasting grondbedrijven'

Presentatie L. Ivens - 'Welkom door de wethouder'

Presentatie P. Tordoir - 'De veranderende ruimtelijke economie van Nederland'

Presentatie R. Huikeshoven - 'Gebieds- en locatieontwikkeling ná de crisis'

Presentatie P. van Rossum - 'AMSTERDAM Gebieds- en locatieontwikkeling na de crisis'
 

 Congres 12 november 2014

Wenkende perspectieven in gebiedsontwikkeling

Presentatie N. Harrems - 'Het jaar van de Ruimte, perspectief op de nationale omgevingsvisie en grondbeleid'

Presentatie H. Weggemans - 'Toelichting drie grote decentralisaties in sociaal domein'

Presentatie R.J. Hoek - 'Dynamiek in het sociale domein: impuls voor locatie-ontwikkeling en hergebruik?

Presentatie G. van Randeraat -  'Versnelling in projecten mogelijk: de buitenboordmoter aan!

Presentatie M. Pijlman - De maatschappelijke waarde van stenen en zand'

Presentatie R. Hulsman - 'Morgenwonen, De nieuwe bouwstandaard. Van VolkerWessels

Presentatie B. Rademaker - 'Naar een eenvoudiger Omgevingsrecht'

Presentatie P. Rijnberg - 'Winstbelasting bij grondbedrijven?'

 

Congres 21 mei 2014

Na de verkiezingen: stedelijke ontwikkeling in beweging

Presentatie Z. Hemel - 'De stad als brein' 

Presentatie F. van Blokland - 'Institutionele beleggers in de gebiedsontwikkeling'

Presentatie M. Doodkorte - 'Stedelijke herverkaveling in Gorinchem'

Presentatie G. Kuijer & M. Bonke - 'Stedelijke herverkaveling, de praktijkvoorbeelden tot nu toe'

Presentatie R. van Ieperen & P. Venema - 'Noordgebouw Utrecht: ontwikkelproces van een Urban Hub'

 

Congres 13 november 2013

Kansen zien, kansen pakken!

Presentatie M. Frequin - 'Hervormingsagenda Woningmarkt' 

Presentatie M. van der Steen - 'Pop-up publieke waarde: overheidssturing in de netwerksamenleving' 

Presentatie M. Middendorp - 'Gemeentelijk vastgoed' 

Presentatie L. Bekker - 'Leven in de stad van de toekomst'

Presentatie J.W. van de Groep - 'Energiesprong'

Presentatie H. Harms - 'Wijksontwikkelingsmaatschappij (WOM) Den Haag Zuidwest' 

Presentatie F. ten Have - 'Grond en vastgoed; binnenkort irrelevant en ondergeschikt'

Presentatie E. Stigter - ' De Omgevingswet en grondbeleid' 

Presentatie J. van den Brand - 'Gemeentelijk grondbeleid: hoe verder?'

Presentatie E. van der Krabben - 'De financiering van bovenwijkse/bovenplanse kosten'

Presentatie J.F. de Groot - 'VVG Paneldiscussie: Grondexploitatie'

Presentatie D. Stadig - 'Stedelijke herverkaveling'

 

Congres 24 april 2013

Gebiedsontwikkeling uit eigen kracht!

Presentatie J. Schrijnen - 'Is er nog een ontwikkelingsopgave?' 

Presentatie G. van Grootheest - 'Zoeken naar nieuwe perspectieven voor stadsontwikkeling' 

Presentatie A. van de Pol - 'De realiteit van de Groene Loper in de nieuwe realiteit'

Presentatie W. Meys - 'Stadsontwikkeling 2.0: De nieuwe rol van de overheid' 

 

Congres 14 november 2012

Het landschap van gebiedsontwikkeling in beeld

Presentatie G. Teisman - 'Een omkerende keten op een plots verlaten speelveld'

Presentatie G. Urhahn - 'Concept van de Spontane Stad'

Presentatie S. Feenstra - Spontane Stad in de (Nederlandse) praktijk

Presentatie A. Hoornstra -'Nieuwe financiele verhoudingen en nieuwe partijen in de woningbouw'

Presentatie F. Soeterbroek - 'Sturen met lichtheid' 

Presentatie R. Dommanschet - 'Nieuwe coalities bij het herontwikkelen van OG in Amsterdam

Presentatie A. Alderliesten - The Day After! (gemeente Apeldoorn)

Presentatie E. Lastdrager - The Day After! (gemeente Enschede)

Presentatie S. van der Schaaf - 'De BBV notitie Grondexploitatie toegelicht'

Presentatie F. ten Have - 'Financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven'

Presentatie M. Smallenbroek - 'Woningbouw en de nieuwe realiteit' 

Presentatie  VVG - 'Effecten BTW en EPC op residuele grondprijzen'

 


Congres 13 juni 2012

De mogelijkheden van nu: kansen en tussentijdse oplossingen!

Presentatie G. Hukker - 'De woningmarkt en de nieuwe realiteit'

Presentatie H. Ovink - 'Liberale Ruimtelijk Ontwikkeling'

Presentatie J. Hoogendoorn - 'Braakliggende terreinen als bron van meerwaarde'

Presentatie L. Kok - 'De klant is koning!'

Presentatie C. Holland - 'Transitieteam: veranderen is een werkwoord'

Publicatie TU Delft - 'Gemeentelijke grondbedrijven in een nieuwe realiteit' 

 


Congres 16 november 2011

Gebiedsontwikkeling in de toekomst

Presentatie E. Buitelaar - 'Nederland in 2040: gebiedsontwikkeling in onzekere tijden?'

Presentatie F. ten Have - 'De gemeentegrond wordt steeds heter onder de voeten'

Presentatie R. Bakker - 'Stedelijke inpassing A4 Delft – Schiedam'

Presentatie P. van der Gugten - 'Visie op de toekomst vanuit de markt'

Presentatie J. van den Brand - 'Het exploitatieplan: heb jij het al?'

Presentatie G. Modderkolk - 'Praktijkvoorbeeld grondexploitatiewet - op luchtige hoofdlijnen'

 


Voorlichtings- en discussiebijeenkomsten 9,17,23 maart en 5 april 2011

Actualiteiten Grondexploitatiewet 2011

Presentatie H. van Sandick - 'wetgeving grondexploitatie in vogelvlucht'

Presentatie T.J.E.A. van der Heijden - 'handleiding exploitatieplan'

Presentatie J.F. de Groot - 'Privaatrechtelijk spoor; overeenkomsten over grondexploitatie'

Presentatie R. de Boer - 'Grondexploitatie via publiekrechtelijk spoor; het exploitatieplan'

Presentatie S. Adriaansen - 'Grondexploitatiewet in de gemeentelijke praktijk'

Presentatie G. van Moorsel - 'Grondexploitatiewet; ervaringen binnen de gemeente Deventer'

Presentatie E.J. van Baardewijk - 'Grexwet in de gemeentelijke praktijk'

 


Congres 3 november 2010

Ongebaande paden bewandelen

Presentatie G.Keers  - 'Toekomst voor en volgens grondbedrijven'

Presentatie F. ten Have - 'Financiële problemen bij gemeentelijke grondbedrijven'

Presentatie F.M. van Beek - 'Herstructurering als opgave' 

Presentatie J.C. Verdaas - 'De kunst van het creëren'

 


Voorlichtings- en discussiebijeenkomsten 28 april en 23 juni 2010

Wro en concept regeling plankosten exploitatieplan

Presentatie H. van Sandick - 'Actualiteiten grondexploitatie, Wro, Wabo, CHW'

Presentatie Marlies Krul-Seen en Barbara van Hoek - 'Regeling Plankosten Exploitatieplan Consultatieronde'

Presentatie P. van Haasteren - 'Intake procedure'

 


Congres 2 juni 2010

Publiek ontwikkelen als oplossing?

Presentatie K.Westhoff - 'Publiek ontwikkelen als oplossing?'

Presentatie R. Vester - 'Pensioenfondsen als strategische partner bij het doorbreken van de crisis'

Presentatie F. de Zeeuw - 'Ad Fundum'

Presentatie J.F. de Groot - 'Publiek ontwikkelen; of: ‘death by legislation’' 

 


 Congres 4 november 2009

Crisismaatregelen: Hoe krijgen we de palen onze grond weer in?

Presentatie A.T. van Delden  -  'Laten we ons kisten door de crisis'

Presentatie G.J.A. Heijmans  -  'Samentrekken we de nieuwbouw vlot'

Presentatie M. Calon  -  'Positie, performance, platvorm'

Presentatie J.A. Fackeldey  -  'Het antwoord van Lelystad'

Presentatie T.F. Ram  -  'Benchmark grondbedrijven 2010'

Presentatie E. Swanink  -  'De Alkmaarse aanpak'

Presentatie E. Koelmans  -  'De Zwolse aanpak'

Presentatie P.P. van Bosse   -  'Wat te doen aan dalende grondopbrengsten gemeenten?'

Presentatie A.G. Bregman  -  'Juridisch verantwoord de crisis door!'

 


Congres 22 april 2009

Grondbedrijf: Kredietwaardig of kredietcrisis?

Presentatie P. Smit

Presentatie P. Noordanus

Presentatie J. Hagendoorn

 


Congres 12 november 2008

Herstructurering bedrijventerreinen: Oude wijn in nieuwe zakken?
Toepassing Wro en Grondexploitatiewet in de praktijk

Presentatie J. Doets

Presentatie P. van Geffen

Presentatie J. de Beijer

Presentatie J. Klomp

Presentatie I. Jans

Presentatie J. Hoekstra