Over VvG

De VVG houdt zich bezig met kennisuitwisseling en belangenbehartiging van o.a. de planeconomische, juridische en makelaarsaspecten van integrale locatie- en gebiedsontwikkeling, bezien vanuit het publieke domein.

In bovenstaande categorieen kunt u informatie vinden over de doelstelling van de VvG, de bestuursleden, de regiobesturen en ons bureau.