Extra voorlichtings- & discussiebijeenkomst Wro en concept regeling plankosten exploitatieplan

6 april 2010

Door de overweldigende animo voor de voorlichtings- & discussiebijeenkomst Wro en concept regeling plankosten exploitatieplan van 28 april, zal er een extra bijeenkomst door de VVG worden georganiseerd op 23 juni 2010. U kunt zich op onze website aanmelden voor de bijeenkomst.