Actueel

Nieuwe geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen

16 juli 2020 - Overheden, consumenten en bouwsector roepen kabinet op tot actie Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, vrezen dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woningbouw in grote delen... Meer

Investeringsimpuls verkeersveiligheid

22 juni 2020 - Het Rijk geeft in 2020 en 2021 een impuls aan een verkeersveilige infrastructuur door aan vervoerregio's, gemeenten, waterschappen en provincies in 2020 en 2021 € 100 miljoen inclusief btw beschikbaar te stellen. Dit is de eerste tranche van... Meer

Input leveren voor handreikingen Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

11 juni 2020 - Het ministerie van BZK gaat handreikingen opstellen over onderdelen van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Om de handreikingen zoveel mogelijk af te stemmen op praktijk en behoefte, vraagt het ministerie om input in de vorm van... Meer

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

24 mei 2020 - Lees hier meer over de nieuwe datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en klik hier voor geplande webinars over diverse aspecten van de Omgevingswet en om webinars terug te zien. Meer

Woningbouwimpuls

19 mei 2020 - De Woningbouwimpuls is per 1 juli 2020 beschikbaar en vanaf deze datum kunnen gemeenten hun aanvragen indienen. De Woningbouwimpuls moet de bouw van meer betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen versneld mogelijk maken.... Meer

Vacatures

21 april 2020 - De Vereniging van Grondbedrijven biedt haar leden en donateurs de mogelijkheid aan om kosteloos vacatures te plaatsen. Inmiddels staan er vijf vacatures op onze website. Benieuwd of er wat voor u tussen zit? Klik hier voor meer informatie. Meer

Save the date

19 april 2020 - Als bijeenkomsten op dat moment weer mogelijk zijn, hopen we u op woensdag 25 november 2020 tijdens ons Najaarscongres te ontmoeten. Het Najaarscongres vindt als gebruikelijk plaats in de Reehorst te Ede. Noteer deze datum alvast in uw... Meer

Verruiming tijdschema opleveren RES

8 april 2020 - De opdrachtgevers van het nationaal programma RES (BZK, EZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen) hebben samen met de voorzitters van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving besloten dat een... Meer

Notitie hoofdlijnen van het BBV

2 maart 2020 - De commissie BBV heeft 6 dagen geleden de geactualiseerde notitie "Besluit Begroting en Verantwoording op hoofdlijnen verklaard, externe verslaggeving voor decentrale overheden” vastgesteld. De oude notitie "Raamwerk baten en... Meer

Save the date

17 februari 2020 - Op woensdag 27 mei 2020 is Almere uw gastgemeente tijdens het Voorjaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven. Almere heeft veel veel te bieden en dat zult u ondervinden tijdens de middagexcursies die door de gemeente Almere zullen worden... Meer