Actueel

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

22 januari 2020 - Stedelijke transformatie betekent niet alleen meer ruimte voor wonen. Het biedt ook ruimte om andere maatschappelijke opgaven op te pakken en de leefbaarheid te vergroten. Tijdens het derde jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie... Meer

Verslag Najaarscongres 2019

19 november 2019 - Gebiedsontwikkeling vandaag: andere financiële uitdagingenDe opgaven voor gebiedsontwikkeling worden nog aldoor ingewikkelder maar de oplossingsruimte evolueert mee. Betere samenwerking, betere wettelijke instrumenten, innovatieve oplossingen... Meer

Najaarscongres VVG 13 november 2019

17 september 2019 -   GEBIEDSONTWIKKELING VANDAAG:ANDERE FINANCIELE UITDAGINGEN   Het is geen nieuws meer. Onze samenleving is in de ban van allerlei transities op het vlak van mobiliteit, energie, klimaatadaptatie, bevolkingsgroei en de samenstelling van... Meer

Vernieuwde notitie Grondbeleid

7 augustus 2019 - De commissie BBV heeft een vernieuwde notitie Grondbeleid tot stand gebracht. Deze notitie betreft een samenvoeging en actualisering van de eerder gepubliceerde notities over grondexploitatie, faciliterend grondbeleid, nadere uitleg tussentijds... Meer

Verslag Regiobijeenkomst VvG Noord-Holland

18 juni 2019 - Op bezoek bij de gemeente Haarlem en ZandvoortOp 23 mei 2019 hield de Vereniging van Grondbedrijven regio Noord-Holland haar drukbezochte tweejaarlijkse symposium. Deze keer werd er een bezoek gebracht aan de gemeenten Haarlem en Zandvoort. Deze... Meer

Verslag Voorjaarscongres VvG in Eindhoven

27 mei 2019 - Versneld transformeren en verdichten – met een beetje zen Het Voorjaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven op 15 mei in Eindhoven stelde het thema van de oververhitte woningmarkt centraal. Er wordt nog steeds niet voldoende... Meer

Regiobijeenkomst VvG Noord-Holland groot succes

23 mei 2019 - De regiobijeenkomst van de VvG Noord-Holland van 23 mei 2019 was een groot succes! De deelnemers kregen een goed beeld van de gebiedsontwikkeling van Haarlem Oost, de Spaarnesprong en de Koepelgevangenis in Haarlem en kregen daarna bovendien een... Meer

Handboek Grondbeleid

16 mei 2019 - Op het Voorjaarscongres van de VvG in Eindhoven werd het eerste exemplaar van het Handboek Grondbeleid door Marisa Kes overhandigd aan Annius Hoornstra. Het Handboek Grondbeleid kunt u hier opvragen.  Meer

Analyse onrendabele toppen

10 april 2019 - In opdracht van het programma Stedelijke Transformatie heeft de Rebel Group een analyse gemaakt over onrendabele toppen bij stedelijke transformatieprojecten. Het publieke tekort loopt gemiddeld op tot omgerekend zo'n € 13.000 per woning.... Meer

Werksessie Transformatiefaciliteit

8 april 2019 - Minister Ollongren heeft het initiatief genomen voor een Transformatiefaciliteit (voluit: Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie). Bent u betrokken bij een project met interesse in deze faciliteit? Op maandag 15 april 2019... Meer