Actueel

VVG Regio Oost bijeenkomst 16 maart 2016

27 januari 2016 - Centrumplan Almelo Praktijkvoorbeelden leegstandaanpak binnenstad Op bezoek bij de gemeente Almelo! De bijeenkomst van de VVG Regio Oost vindt plaats op woensdag 16 maart 2016 bij de gemeente Almelo. Op deze middag kunt u kennis maken met een... Meer

Vragen en antwoorden bij handreiking Vpb en het gemeentelijk grondbedrijf

14 december 2015 - De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft veel gestelde vragen over de handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf van een antwoord voorzien.De vragen en antwoorden gaan over:- de afbakening- de... Meer

SVLO-notitie Ondersteuning overheidsondernemingen (Vpb)

7 december 2015 - De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft een notitie Ondersteuning overheidsondernemingen gepubliceerd. De notitie geeft inzicht in hoe de Belastingdienst maximale ondersteuning nastreeft bij de invoering van de Wet... Meer

Reactieformulier Vpb en gemeentelijk grondbedrijf

25 november 2015 - De Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf van de SVLO is op vrijdag 6 november gepubliceerd op VNG.nl. Om onredelijke uitkomsten te melden is een reactieformulier aangekondigd. Dit formulier vindt u onder dit... Meer

Enquete actuele grondexploitatiemodellen bij woningbouwprojecten

25 november 2015 - Er zijn veel discussies gaande over de problemen bij en toekomst van gebiedsontwikkeling, in het bijzonder wat betreft woningbouwprojecten. Deze discussies kunnen uitsluitend gefundeerd worden gevoerd indien er een duidelijk kwantitatief beeld... Meer

Nieuwsflits over DCF-methode voor grondbedrijven (Vpb)

20 november 2015 - Deze SVLO-nieuwsflits geeft een korte toelichting op de achtergrond en het gebruik van de 'discounted cashflow'-methode (DCF) bij het bepalen van de waarde van grondexploitaties. SVLO is de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden.In... Meer

Herpositioneren in onzekere tijden

12 november 2015 - Verslag VvG Najaarscongres ‘De wereld draait door…’Door elkaar geschud en uitgeschud maar op de been gebleven, glimlacht de aantrekkende vastgoedmarkt de gemeentelijke grondbedrijven toe. Alleen, oude tijden keren nooit terug en... Meer

Handreiking Vpb en gemeentelijke grondbedrijven

6 november 2015 - De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft de handreiking over vennootschapsbelasting en gemeentelijke grondbedrijven opgesteld. Het doel van de handreiking is de gemeentelijke grondbedrijven te ondersteunen bij de... Meer

Extra regionale middagbijeenkomst Vennootschapsbelasting

29 oktober 2015 - Per 1 januari 2016 wordt de belastingplicht ingevoerd voor ondernemingen van overheden voor de vennootschapsbelasting. Belangrijkste doelstelling van de wet is het realiseren van een fiscaal gelijk speelveld tussen overheids- en private... Meer

3e nieuwsflits SVLO over Vpb grondbedrijven

2 oktober 2015 - Het SVLO (Samenwerkingsverband Vennootschapsbelasting Lokale Overheden) heeft een 3e nieuwsflits uitgebracht. Met dit keer een toelichting op de Quick scan Winstoogmerk.Via deze nieuwsflitsen brengen we u op de hoogte van de voortgang van het... Meer