Actueel

WoonOnderzoek Nederland

8 april 2019 - Het WoON geeft inzicht in de woonsituatie van Nederlandse huishoudens, hun wensen ten aanzien van het wonen en de woonomgeving en de keuzes die zij maken op de woningmarkt. op de woningmarkt; inzicht dat onontbeerlijk is voor het woonbeleid.... Meer

Raad op Zaterdag

21 maart 2019 - Op zaterdag 16 maart 2019 vond de eerste Raad op Zaterdag van 2019 plaats in Wageningen. Raadsleden komen met vele onderwerpen in aanraking en vele actuele onderwerpen waar raadsleden mee te maken krijgen kwamen die dag aan bod. Bestuurslid Peter... Meer

Regiobijeenkomst VvG Noord-Holland

4 maart 2019 - Op bezoek bij de gemeente Haarlem en Zandvoort Flexibele planvorming in een hoog conjuncturele markt Op donderdag 23 mei 2019 brengen we als regio een bezoek aan de gemeente Haarlem en Zandvoort. Twee gemeenten die sinds 1 januari 2018 hun... Meer

VvG Voorjaarscongres in Eindhoven op 15 mei 2019: Toekomstbestendige woningbouw

26 februari 2019 - In 2018 zijn er 74.000 woningen bijgekomen door nieuwbouw en transformatie. Dat is meer dan in 2017, maar nog lang niet genoeg. Er is nog een groot tekort, opgelopen in de afgelopen jaren. Aan de opdracht voor meer nieuwe woningen wordt hard... Meer

Studiedag Grondbeleid en GREX 2019

19 februari 2019 - Op woensdag 13 maart 2019 spreken experts, waaronder onze voorzitter Annius Hoornstra, over actuele ontwikkelingen op het gebied van grondbeleid en -exploitatie. De impact van de aanvullingswet Grondeigendom op het handelingsperspectief van... Meer

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

10 februari 2019 - De regering heeft op 1 februari 2019 het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet zal de Omgevingswet aanvullen met regelingen voor het voorkeursrecht, onteigening, de inrichting van het... Meer

Congres Grondbeleid en Aanvullingswet

6 februari 2019 - Op vrijdag 15 februari 2019 vindt het congres Grondbeleid en Aanvullingswet plaats in Utrecht. Tijdens dit congres zal worden ingegaan op het grondbeleid binnen het stelsel van het omgevingsrecht. Annius Hoornstra, voorzitter van de VvG, zal hier... Meer

Save the date

10 januari 2019 - De datum van het Voorjaarscongres van de VvG is gewijzigd. Het congres dat in samenwerking met de gemeente Eindhoven wordt georganiseerd, zal plaatsvinden op woensdag 15 mei 2019.Een week later wordt door het regiobestuur Noord-Holland een... Meer

Gemeente maakt afspraak over openingsbalans grondbedrijf

27 november 2018 - De gemeente Oosterhout heeft afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de fiscale openingsbalans van het grondbedrijf. De gemeente had eerder geconcludeerd voor de vennootschapsbelasting met haar grondbedrijf een onderneming te... Meer

Verslag Najaarscongres 2018

22 november 2018 - ‘Code Rood voor de woningmarkt’ (Actief) grondbeleid: kans of rem? Rijksoverheid, neem de regie! Versnelling van de woningbouwproductie gaat onder het huidige slaapwandelaarsbeleid echt niet lukken. Een sombere vaststelling die... Meer