Welkom

Studiedag Grondbeleid en GREX 2019

20 februari 2019 - Op woensdag 13 maart 2019 spreken experts, waaronder onze voorzitter Annius Hoornstra, over actuele ontwikkelingen op het gebied van grondbeleid en -exploitatie. De impact van de aanvullingswet Grondeigendom op het handelingsperspectief van... Meer

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

11 februari 2019 - De regering heeft op 1 februari 2019 het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet zal de Omgevingswet aanvullen met regelingen voor het voorkeursrecht, onteigening, de inrichting van het... Meer