Welkom

VvG Voorjaarscongres in Eindhoven op 15 mei 2019: Toekomstbestendige woningbouw

27 februari 2019 - In 2018 zijn er 74.000 woningen bijgekomen door nieuwbouw en transformatie. Dat is meer dan in 2017, maar nog lang niet genoeg. Er is nog een groot tekort, opgelopen in de afgelopen jaren. Aan de opdracht voor meer nieuwe woningen wordt hard... Meer

Studiedag Grondbeleid en GREX 2019

20 februari 2019 - Op woensdag 13 maart 2019 spreken experts, waaronder onze voorzitter Annius Hoornstra, over actuele ontwikkelingen op het gebied van grondbeleid en -exploitatie. De impact van de aanvullingswet Grondeigendom op het handelingsperspectief van... Meer