Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

28-03-2024

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen de komende periode nieuwe mogelijkheden om met geld van het Rijk hun wegen veiliger te maken. Dit geld komt uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid, waarmee het Rijk € 500 miljoen beschikbaar heeft gesteld tussen 2020 en 2030. 

Vandaag meldde minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) dat de regels voor overheden om aanspraak te maken op dit geld worden verruimd wanneer de derde tranche ingaat. Naar verwachting is dat in het derde kwartaal van 2024. Tijdens de eerste 2 tranches is al voor ruim € 200 miljoen bijgedragen aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Denk aan het verbreden van fietspaden, het verlagen van het snelheidslimiet en de aanleg van rotondes.

NIEUWE REGELS

Een van de veranderingen die vandaag wordt aangekondigd, is dat het voor overheden mogelijk wordt om in 1 keer aanspraak te maken op een groter geldbedrag. Bij de vorige tranches gold er een lager plafond, waardoor kleinere gemeenten onvoldoende geld konden krijgen om de grotere maatregelen uit te voeren. Denk dan aan het aanleggen van een rotonde of fietsonderdoorgang.

Daarnaast worden de geschatte kosten voor het uitvoeren van de maatregelen beter passend gemaakt bij de daadwerkelijke kosten. Eerder werden de kosten berekend op basis van het huidige prijspeil. Doordat de uitvoering vaak pas een jaar of 2 later plaatsvindt, liepen veel overheden er tegenaan dat de bijdrage van het Rijk aan een maatregel lager uitviel dan verwacht.

Verder wordt de verantwoording voor overheden eenvoudiger. Nu moeten overheden achteraf laten weten hoe veel geld zij hebben uitgegeven aan bijvoorbeeld het inrichten van een schoolzone. Op basis daarvan wordt bepaald op hoe veel geld ze recht hebben. Voor de derde tranche gaat IenW alleen nog kijken naar of een maatregel is gerealiseerd, maar staat de bijdrage voor die maatregel vooraf vast. Als overheden een maatregel goedkoper kunnen uitvoeren, dan is dat in hun voordeel.