Algemene Ledenvergadering van 2 april 2024

02-04-2024

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Grondbedrijven heeft vanmiddag op voordracht van het voltallige bestuur Geert-Jan Put benoemd tot voorzitter. Daarnaast verwelkomen we Gerrit van Buren als onze nieuwe penningmeester.

Wij willen graag onze oprechte dank uitspreken aan Adrian Los voor zijn toewijding als voorzitter van de Vereniging van Grondbedrijven. Onder zijn leiding hebben we veel bereikt en zijn we gegroeid als vereniging. Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst met Geert-Jan Put als voorzitter en Gerrit van Buren als nieuw bestuurslid. Geert-Jan werkt als hoofd Economische Ontwikkeling en Grondzaken bij de gemeente Almere en is al jarenlang verbonden aan onze vereniging als penningmeester. Gerrit van Buren is clustermanager Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer bij de gemeente Enschede en zal een waardevolle aanvulling zijn op het huidige bestuur. Samen blijven we streven naar vooruitgang in ons vakgebied!

Geert-Jan en Gerrit zullen per direct hun functies uit gaan oefenen. Adrian zal op ons Voorjaarscongres op 5 juni a.s. in Kampen de voorzittershamer ceremonieel overdragen aan Geert-Jan. Wij hopen u dan te ontmoeten!