Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 26/11/21 door prof. dr. ir. Bregman

22-12-2021

De VvG vindt het belangrijk de informatie die nu beschikbaar is over het arrest van de Hoge Raad van 26/11/21 snel te delen. De VNG/VvG en diverse (advocaten)kantoren hebben online bijeenkomsten georganiseerd over het arrest van de Hoge Raad van 26/11/21. De opname van de bespreking van het arrest door Arjan Bregman op 7 december 2021 tijdens de contactgroep Grondzaken is nu beschikbaar en kunt u bekijken. Een aantal andere kantoren heeft aangegeven ook hun webinars/informatie te willen delen met de VvG. De VvG bedankt Arjan Bregman en deze kantoren voor hun bereidheid hun kennis te delen.

De VvG streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan uiteraard geen garanties geven. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen. 

Het arrest zorgt voor veel vragen en onzekerheden voor de praktijk. Eén ding is zeker: het arrest van de Hoge Raad maakt duidelijk dat overheidslichamen niet langer zomaar percelen grond of gebouwen één op één te koop kunnen aanbieden. Het is belangrijk dat overheidslichamen zich bewust zijn van deze ontwikkeling en gaan handelen zoals aangegeven in het arrest om te voorkomen dat andere (potentiële) gegadigden achteraf met succes kunnen betogen dat zij geen gelijke kansen hebben gehad.