Verkenning G6 binnensteden: Sturen op transformatie

29-08-2022

In opdracht van de ministeries van BZK, EZK, JenV en de G6-steden (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht) hebben BURA urbanism en Stec Groep de Verkenning Vitale Binnensteden opgesteld, waarin hun onderzoeksresultaten te lezen zijn.

Zij hebben onderzoek gedaan naar wat er speelt in binnensteden en geven onder meer aan de inzet van een mix met zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke instrumenten nodig is.