ISDE-subsidie

02-02-2024

Gemeenten hebben sinds 1 februari jl. de mogelijkheid om namens woningeigenaren de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aan te vragen en te ontvangen. Deze aanpassing vergemakkelijkt met name de toegang tot duurzame maatregelen voor kwetsbare huishoudens, aangezien woningeigenaren niet langer zelf de subsidie hoeven aan te vragen.

Met als doel inwoners te ontzorgen bij duurzaamheidsmaatregelen, is de werkwijze van de ISDE uitgebreid, waardoor gemeenten het gehele proces kunnen overnemen. Gemeenten hebben de vrijheid om te besluiten of en op welke manier ze dit willen implementeren.

Een gemeente kan bijvoorbeeld het hele ISDE-subsidieaanvraagproces overnemen, bijvoorbeeld bij een collectieve wijkaanpak om zo het verduurzamingsproces toegankelijk te maken voor alle inwoners in die wijk, waardoor meer mensen deelnemen aan gemeentelijke verduurzamingsinitiatieven.

Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, benadrukt dat de nieuwe werkwijze ervoor kan zorg dat ook kwetsbare huishoudens kunnen profiteren van duurzame en energiezuinige woningen, wat resulteert in lagere energierekeningen.