Voldoende plancapaciteit om totale woningbouwopgave te realiseren

31-01-2024

Uit onderzoek van ABF Research voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat de plancapaciteit voor woningbouw in Nederland van 2022 tot en met 2030 1.075.000 woningen bedraagt, wat een stijging van 25.000 woningen is ten opzichte van het voorgaande jaar. De reeds gebouwde 180.000 woningen in 2022 en 2023 maken deel uit van deze capaciteit. De inventarisatie toont ook aan dat het aantal 'harde plannen', met juridische zekerheid voor bouwstart, is toegenomen met 7.000 woningen vergeleken met een half jaar eerder, waarvan 48% gepland is voor de komende vijf jaar.

Gunstige marktomstandigheden lijken zich te ontwikkelen door stabilisatie van de rente en stijgende inkomens, wat resulteert in toenemende huizenprijzen en consumentenvertrouwen. Hoewel de economische oorzaken van een bouwdip achter ons liggen, worden de effecten ervan de komende jaren zichtbaar. Het is belangrijk om vast te houden aan het beleid om woningbouw te versnellen. In 2022 en 2023 voldeed de productie aan de woningbouwopgave, maar om van een echte omslag te spreken is het nog te vroeg.

Er wordt een bouwdip in 2024 en 2025 verwacht, maar het aantal verkopen van nieuwbouwwoningen stijgt voor het derde kwartaal op rij volgens NVM-kwartaalcijfers. Een recente prognose toont aan dat er tussen 2022 en 2030 in totaal 981.000 nieuwe woningen nodig zijn, 45.000 meer dan eerder afgesproken in de Woondeals. Het Rijk, provincies en gemeenten onderschrijven de noodzaak van extra woningbouwplannen en minister Hugo de Jonge zal de Tweede Kamer hierover informeren in maart.