Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling online beschikbaar

06-12-2023

In deze editie staan weer mooie artikelen van Hendrik van Sandick en Joop van den Brand (De integratie van de wetgeving voor grondbeleid: van onteigeningswet naar Omgevingswet), Vincent Fructuoso van der Veen (Grondbeleid krij­gt een nieuwe impuls, Robert Lucassen (Het voorkeursrecht onder de Omgevingswet), Niek van der Heiden (Plankosten onder de Omgevingswet: wat verandert er?), Rick Meijer en Theo Stauttener (Financiële bijdragen onder de Omgevingswet), Evert Jan van Baardewijk (Tien belangrijkste wijzigingen in de kostenverhaalsregeling), Kees van der Lee (Van Planschade naar Nadeelcompensatie: Omgevingswet en titel 4.5 Awb) en I.P.A. van Heijst (Onteigening in de nieuwe Ow: oude wijn in een nieuwe zak?). Verder ook columns van Manfred Fokkema (In memoriam: de Grondexploitatiewet) en Arjan van Delden (Onteigening onder de Omgevingswet: ‘Op zijn minst gelijkwaardig’).

En op onze verenigingspagina staat een uitnodiging voor de regiobijeenkomst Zuid-West. Medewerkers van onze leden uit Zeeland en West-Brabant kunnen zich opgeven voor een eerste bijeenkomst die op 7 februari 2024 in Middelburg zal plaatsvinden. Meer informatie over deze bijeenkomst kunt u vinden op onze website.