Gemeenten krijgen meer ruimte om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan inwoners met lokale binding

13-09-2022

Een wijziging in de Huisvestingswet moet mogelijk maken dat gemeenten meer ruimte krijgen om eigen inwoners die een huis willen huren of kopen voorrang te verlenen boven mensen van buiten de gemeente. Deze wijziging is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Door de wetswijziging mogen gemeenten voor 50% van de beschikbare huurwoningen bepalen hoe deze verdeeld worden tussen mensen met een economische, maatschappelijke of lokale binding en mogen gemeenten ook de gehele 50% toewijzen aan eigen inwoners. Ook koopwoningen tot de NHG-grens van € 355.000 mogen gemeenten op deze manier toewijzen.