Handreiking over Didam beschikbaar

07-11-2022

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NEPROM, VNG en Vereniging van Grondbedrijven heeft prof. dr. ir. Arjan Bregman van het Instituut voor Bouwrecht (IBR) een handreiking geschreven over de implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid bij gebiedsontwikkeling. De handreiking biedt ondersteuning bij de implementatie van het Didam-arrest en omvat praktische stappenplannen voor zowel de selectieprocedure als een-op-een transacties. Deze handreiking is nu beschikbaar.

De uitspraak van de Hoge Raad in de zaak ‘Didam’ is bijna een jaar oud. De hoogste civiele rechter bepaalde toen dat overheden bij de verkoop van grond gelegenheid moeten bieden aan mogelijke gegadigden om mee te dingen. Het arrest roept nog steeds veel vragen op, zowel bij gemeenten als marktpartijen. In de huidige markt zijn alle partijen erbij gebaat om vertraging door het arrest te voorkomen en daarmee de woningbouwproductie op peil te houden. 

Bijeenkomst op 22 november 2022

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst die wij samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NEPROM en VNG organiseren op 22 november 2022 in de Mauritskazerne in Ede.

Arjan Bregman zal de handreiking over de implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid bij gebiedsontwikkeling toelichten. Na deze toelichting zal Manfred Fokkema de meest recente jurisprudentie naar aanleiding van het Didam-arrest bespreken. De toepassing van het leerstuk in de praktijk komt verder aan bod in een (panel)discussie. 

Programma

13.15 uur opening door drs. A.A. (Adrian) Los (voorzitter VvG/directeur stedelijke ontwikkeling gemeente Leiden)

13.30 uur – 14.30 uur presentatie handreiking door prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman (senior wetenschappelijk medewerker publiekrecht Instituut voor Bouwrecht/hoogleraar bouwrecht RuG)

14.30 – 15.15 uur actualiteiten jurisprudentie door mr. M. (Manfred) Fokkema (advocaat bij Infense advocaten)

15.15 – 15.30 uur pauze

15.30 – 16.15 uur paneldiscussie onder leiding van drs. ing. J. (Jan) Fokkema (directeur NEPROM). Deelnemers: Reint-Jan Auwema (projectontwikkelaar bij Van Wijnen), Rachel van Houwelingen (afdelingshoofd Ontwikkelen en Realiseren van de directie Woningbouw van BZK) en Martine Bos (adjunct-directeur Grond en Ontwikkeling bij de gemeente Amsterdam)

16.30 uur  sluiting door Jan Fokkema

Aansluitend borrel

 

Datum: dinsdag 22 november 2022

Locatie: Mauritskazerne in Ede (Nieuwe Kazernelaan 2)

Aanmelden: via deze link

Er is voldoende ruimte voor discussie tijdens de bijeenkomst. Het aantal plaatsen in de zaal is niet onbeperkt dus we raden u aan zich snel in te schrijven!